การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 การสูญเสียครั้งสำคัญและเป็นยุคที่สินสุดของอาณาจักรกรุงศรีมีพระมหากษัติย์องค์สุดท้ายที่มีพระนามว่าพรเจ้าเอกทศ ซึ่งพระองค์ไม่ได้เตรียมการตั้งรับใด ๆ ไว้เลยและนี้คงเป็นเหตุผลที่ทำให้กรุงศรีล่มสลายอย่าไงม่สามารถนำกลับมาได้อีก โดยเกิดจากสิ่งใดทำไมสยามในยุคที่กำลังรุ่งเรืองจึงล่มสลาย วันนี้เราจะมาอธิบายง่าย ๆ ให้ท่านได้เข้าใจกัน

ยุครุ่งเรืองได้ล่มสลาย การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าเอกทัศได้ปกครองบ้านเมืองในยุคสุดท้ายของบ้านพลูหลวง พระองค์ได้ยอมจำนนแก่พม่า โดยพม่าได้ทำการบุกเข้ามาตีกรุงศรีเป็นครั้งที่สองการเข้ามาในครั้งนี้ทำให้ไทยไม่สามารถตั้งรับมือได้ทัน และยิ่งไปกว่านั้นคือการที่พม่าได้ปิดล้อมทางเข้าออกหรือการล้อมไว้เป็นเวลา 14 เดือน

ซึ่งส่งผลให้พระเจ้าเอกทัศได้ยอมและได้เสียพื้นที่บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีให้แก่พม่าไป แต่ไม่นานพม่าก็ต้องถอยทัพกลับ เนื่องด้วยกองกำลังทั้งหมดที่พม่ามีนั้นเข้ามาล้อมกรุงศรีไว้ และในตอนนั้นเอง จีนกำลังจะบุกรุกเพื่อยึดบ้านเมือง ทำให้นี้คงเป็นเหตุผลที่พม่าถอยทัพไปอย่างไม่มีเงื่อนไขและตั้ง

การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
การสูญเสียเทือกเขา

แต่ตอนนั้นมาทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกับพม่าในช่วงนั้นำไม่ค่อยดีสักเท่าไร แต่การยอมเสียพื้นที่บางส่วนให้กับพม่าไปเพื่อที่ไทยจะได้ไม่ตกปเนเมืองขึ้นของพม่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าเอกทัศทรงคิดถูก เพื่อให้ยุติการรุกรานและทำให้พม่าสามารถกับไปตั้งการสู้รบกับจีนต่อ จึงมีความจะเป็นที่ต้องสูญเสียพื้นที่ขุนเขาตะนาวศรี

การบุกรุกกรุงศรีและทำให้กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชและล่มสลายทำให้มีการตั้งอาณาจักรใหม่ที่ชื่อว่ายุคกรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์มีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งพระองค์เป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนและยังเป็นพระองค์เดียวที่ได้ครองราชในยุคของกรุงธนบุรี

ซึ่งเอาไว้ในบทความหน้าเราจะมาบอกถึงเรื่องราวของพระองค์ที่ทรงก่อตั้งอาณาจักรแห่งใหม่เกิดขึ้น พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ได้รับนอมรับจากคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากและมีพระนามในชื่อจีนว่าอย่างไรเอาไว้คอยมาติดตามกันไป

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

สาเหตุ ปัจจัยที่นำไปสู่สงครามโลก 2

Credit xo slot

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎