ความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์ความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ไทย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมาย มีทั้งการทำสงคราม ต่างๆในสมัยก่อนและยังเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดน จึงทำให้มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในจังหวัดนี้ อีกทั้งจังหวัดนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และมีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก แล้ววันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชมเมืองประวัติศาสตร์ไทย ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะ

จังหวัดกาญจนบุรีเป็นถิ่นฐานของแคว้นโบราณต่างๆและยังเป็น ที่มาเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆ เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นก็ว่าได้ วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปที่ปราสาทเมืองสิงห์ ที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแควน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเอง ลักษณะของพื้นที่นี้จะเป็นบริเวณลุ่มแม่น้ำแคว จึงทำให้มีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะถูกรอบล้อมไปด้วยทิวเขาและภูเขาเป็นแนวยาวเรียงรายกันสวยงาม

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์ ประวัติศาสตร์ไทยเก่าแก่

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์
ด้านหน้า

ลักษณะของอุทยานฯจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมือน อุทยานแห่งอื่นทั่วไปกำแพงเมือง ถูกสร้างโดยศิลาแลง
มีความกว้างโดยประมาณ 800 เมตร  และมีความยาวโดยประมาณ 850 เมตร มีกำแพงสูงถึง 7 เมตร อีกทั้งยังมีประตูทางเข้าและทางออก รวมกันทั้งหมด 4 ด้าน และยังมีสระน้ำบ่อน้ำจำนวน 6 สระ และมีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 718 ไร่
3 งาน โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสิงห์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2478 นั่นเอง โดยการตกแต่ง ศิลปะ และงานสถาปัตยกรรม ลักษณะของอุทยานฯจะเป็นลักษณะของขอม และยังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในศาสนานิกายมหายานอีกด้วย และอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็มีประวัติความเป็นมาว่า

ความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์
ด้านข้างปราสาท
ความเป็นมาของปราสาทเมืองสิงห์
ศิลาแลง

ได้ขุดค้นเจอโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีอายุประมาณสองพันปี
ปราสาทเมืองสิงห์มีการก่อสร้างประมาณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 และเป็นที่สวยงามปราสาทเมืองสิงห์มีสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรม ที่คล้ายกับเมืองปราสาทของขอม  และยังมีพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประเทศกัมพูชา แถมยังได้พบศิลาจารึกที่ปราสาทพระขรรค์ และได้กล่าวถึงเมืองต่างๆ
ว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระชัยพุทธมหานาม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเมืองสิงห์และบริเวณใกล้เคียงของเมืองสิ่งนั้นเอง ต่อมาไม่นานปราสาทเมืองสิงห์ ได้ปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีคนดูแล ช่วงที่เขมรหมดอำนาจ และยังไม่มีการกล่าวถึง เมืองสิงห์ในตอนนั้น ต่อมาไม่นานในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะ สถาปนาเมืองสิงห์ขึ้นมาอีกครั้ง และได้ดูแลปรับปรุง จนเป็นประสาทเมืองสิงห์มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง

โดยปราสาทเมืองสิงห์ได้แบ่งโบราณสถาน ในศาสนาอยู่เป็นจำนวน 4 แห่ง ซึ่งจะเป็นตัวปราสาท จะเรียกชื่อว่า
โบราณสถานหมายเลข 1 – 4 ตามลำดับ โดยมีลักษณะ ที่เป็นงานสถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรม สมัยโบราณ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา และหาความรู้ ที่นี่จะเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. และมีค่าเข้าชมเพื่อเป็น
การบำรุงสถานที่ สำหรับคนไทย ราคา 10 บาท  และสำหรับชาวต่างชาติราคา 40 บาท

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทเมืองต่ำ ประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน สนใจคลิก ปราสาทเมืองต่ำ 

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃