ถนนอังรีดูนังต์ถนนอังรีดูนังต์ นั้นเป็นถนนในท้องที่แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1สามแยกเฉลิมเผ่า ถึงถนนพระรามที่4สี่แยกอังรีดูนังต์ เดิมจะเรียกถนนสายนี้ว่า”ถนนสนามม้า”เนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวัน ในปัจจุบันคือราชกรีฑาสโมสร ตัดผ่านตรงสถานที่สำคัญ คือสถานเสาวภา สภากาชาดไทย รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สยามสแควร์ โรงพยาบาลตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประวัติ ถนนอังรีดูนังต์

ถนนอังรีดูนังต์
แยกถนนอังรีดูนังต์

ในวันที่ 8 พฤษภาคมปีพ.ศ. 2508 ซึ่งได้ตรงกับวันกาชาดสากล ทางการได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนสนามม้าเป็นถนนอังรีดูนังต์ หลังจากที่สภากาชาดสากลนั้นได้เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดทำอนุสรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีกาชาดสากลโลก และระลึกถึงอ็องรี ดูว์น็อง ชาวสวิส ผู้ที่ริเริ่มกิจการกาชาดสากล

หลักฐานปรากฎที่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเมื่อวันอังคาร แรม 5 ค่ำเดือน5ปีมะโรงความว่า”บ่าย5โมงที่เสด็จออกทรงรถพระที่นั่ง พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ตามเสด็จด้วย โปรดเกล้าฯ ให้ทรงประทับข้างขวากรมหมื่นนเรศวร์กับพระองค์เจ้าเทวัญตามเสด็จบนรถพระที่นั่ง ได้เสด็จไปทอดพระเนตรที่สวน ที่นา ปทุมวัน ซึ่งจะทรงซื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอถึงที่ศาลาเชิงสะพานปทุมวันเสด็จทรงรถพระที่นั่ง 2 ล้อ ไปทางถนนนิวแมน แล้วจะเลี้ยวลงถนนศีรษะลำโพงทางไปบ้านเจ้าพระยายมราช (แก้ว)”

ถนนอังรีดูนังต์
แยกถนนอังรีดูนังต์

ในแต่เดิมถนนสายนี้จะมี “คลองอรชร” ขนานอยู่ด้านตะวันตกหน้าตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองหัวลำโพง (โดยจะมีถนนหัวลำโพงนอกตัดข้ามคลองอรชรที่สะพานเฉลิมศักดิ์ 43 ในปัจจุบันคือสี่แยกอังรีดูนังต์ ถนนพระรามที่ 4) และคลองบางกะปิ หรือว่าคลองแสนแสบ (ส่วนแถบบริเวณสุดถนนอังรีดูนังต์ ยังมีถนนพระรามที่ 1 ข้ามคลองอรชร ที่สะพานเฉลิมเผ่า 52 ในปัจจุบันคือสามแยกเฉลิมเผ่า) แต่ปัจจุบันนั้นได้ถมคลองตลอดช่วงถนนอังรีดูนังต์ไปแล้ว และขยายเป็นพื้นที่การจราจรแทน

บนถนนสายนี้จะมีท่าปล่อยรถประจำทาง สาย 16,21และ141บริเวณหน้าสถานเสาวภา และช่วงจากประตูรัฐศาสตร์ ถึงสามแยกเฉลิมเผ่านั้นยังเป็นเส้นทางรถโดยสารภายในจุฬาฯสาย 1, 3 และ4ถนนเส้นนี้ตัดผ่านสถานที่สำคัญ นั้นคือ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถบซ้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันสยามสแควร์และโรงพยาบาลตำรวจนั้นเอง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติการขึ้นเป็นมรดกโลกคลิก พระนครศรีอยุธยา

โดย คาสิโนออนไลน์ wallet

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎