ท้าวสุรนารีหากจะพูดถึงวีรสตรีในประเทศไทย อันดับแรกๆที่ทุกคนต้องนึกถึงคือ ท้าวสุรนารี หรือย่าโม ที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีมีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์เวียงจันทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2369 ในอดีตของชาติไทย ในวันนี้น้องโมเมจะเล่าเรื่องวีรสตรีย่าโมให้กับทุกท่านได้รู้ถึงคุณงามความดีที่สร้างมาว่า ท้าวสุรนารี คือใคร

ท้าวสุรนารี

ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า โม หรือท้าวมะโหโรง เป็นชาวนครราชสีมาโดยกำเนิด เกิดปีระกา พ.ศ.2314 มีนิวาสสถานอยู่ ณ บ้านตรงกันข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราชหรือวัดกลางนคร ทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา ย่าโมชอบเล่นกระบี่กระบองตั้งแต่เด็ก เป็นธิดาของนายกิ่มและนางบุญมา มีพี่สาวหนึ่งคนและมีน้องชายหนึ่งคน

ท้าวสุรนารี

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2339 โม เมื่ออายุได้ 25 ปี ได้แต่งงานสมรสกับนายทองคำขาว พนักงานกรมการเมืองนครราชสีมา ต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นรองปลัดเมืองนครราชสีมา นางโม จึ่งได้เป็น คุณนายโม และต่อมาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นปลัดอำเภอ คุณนายโมจึงได้เป็น คุณหญิงโม ท่านเป็นหมันไม่มีทายาทสืบสายโลหิต ชาวเมืองนครราชสีมาทั้งหลายจึงพากันเรียกแทนตัวคุณหญิงโมว่า แม่ มีผู้มาฝากตัวเป็นลูกหลานกับคุณหญิงโมอยู่มาก

ฃซึ่งเป็นกำลังและอำนาจส่งเสริมคุณหญิงโมให้ทำการใด ๆ ได้สำเร็จเสมอ หนึ่งในลูกหลานคนสำคัญที่มีส่วนร่วมกับคุณหญิงโม เข้ากอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทร์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์ คือนางสาวบุญเหลือ

ท้าวสุรนารีเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลม เล่นหมากรุกเก่ง มีคววามชำนาญในการขี่ช้าง ขี่ม้า มีม้าตัวโปรดสีดำ และมักจะพาลูกหลานไปทำบุญที่วัดสระแก้วเป็นประจำเสมอ ท้าวสุรนารีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2395 สิริรวมอายุได้ 81 ปี

ท้าวสุรนารี

เมื่อท้าวสุรนารี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2395 อายุ 81 ปี เจ้าพระยามหศราธิบดีผุ้เป็นสวามี ได้ฌาปนกิจศพ และสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอยซึ่งท้าวสุรนารีได้สร้างไว้ เมื่อเวลาผ่านไปเจดีย์ชำรุดลง พลตรีเจ้าพระยาสิงหเสนี ครั้นเมื่อเป็นพระยาประสิทธิศัลการ ข้าหลวงเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการเมือ

งนครราชสีมา องคมนตรี และรัฐมนตรี ได้บริจาคทรัพย์สร้างกู่ขนาดเล็ก บรรจุพระอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นใหม่ที่วัดกลาง และในปี 2476 มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2477 ณ ที่หน้าประตูชุมพล จังหวัดนครราชสีมา

หากใครอยากจะไปกราบไหว้ ขอพรท้าวสุรนารีหรือย่าโม สามารถไปได้ที่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนชุมพล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

  🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

สนธิสัญญา Bowring

โดย ดัมมี่ออนไลน์ เงินจริง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎