นครวัด ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลกนครวัด ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกนับถือ นครวัดยังเป็นศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ นครวัดเป็นแหล่งต้นๆ ของตำราประวัติศาสตร์ ที่มีความยิ่งใหญ่และมีความอลังการเป็นอย่างมาก และได้ขึ้นชื่อ ว่าเป็นแหล่งมรดกโลก ของประเทศกัมพูชา นครวัดเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีมนต์ขลัง และมีความอลังการ
ความยิ่งใหญ่ และได้ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงาม ด้านสถาปัตยกรรมของโลก

นครวัด ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก
บรรยากาศนครวัด

นครวัด ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก

นครวัด  จะมีพื้นที่โดย ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร  ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่และกว้างขวางมาก เพราะเหตุนี้ นครวัดจึงได้ชื่อว่าเป็น ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนบริเวณรอบๆ ของปราสาท จะมีคูน้ำ และมีกำแพงแก้วล้อมรอบแถวตัวตัวปราสาท และตัวปราสาทจะประกอบด้วยระเบียงคดๆ 4 เหลี่ยม และมีภาพที่ได้สลักไว้ หลายรูปแบบ ส่วนตรงกลางของปราสาทนั้น จะมีพระปรางค์รวมทั้งหมด 5 ยอด นครวัดนี้จึงมีความแปลก และมีความแตกต่างจากปราสาทในพระนครอื่นๆ

เพราะ ตัวปราสาทจะมีการหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนั่นเอง  ส่วนองค์ปราสาทประธาน และปราสาทเล็ก4ด้าน ภายในของตัวปราสาทก็จะเต็มไปด้วยผลงานต่างๆ มากมาย ล้วนแต่เป็นงานศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาก และพบเห็นได้ยากมาก และยังเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคารพบูชา และเป็นความเชื่อของชาวศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู รวมถึงรายละเอียดในส่วนต่างๆ ต่างๆของตัวปราสาท ที่หาดูได้ยากมาก

โดยภาพที่อยู่ตามฝาผนังในตัวปราสาท จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โลกและนรก โลกและสวรรค์ โลกและมนุษย์  และก็จะเป็นเรื่องของบาปและบุญ ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้า ตามศาสนาพุทธ และก็จะมีเรื่องราวของการต่อสู้ การรบ การทำสงคราม ในสมัยนั้น และจะมีการประกอบอาชีพ การทำเกษตรกรรม วิธีความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และสิ่งเหล่านี้ยังเป็นที่น่าสนใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก

นครวัด ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก
ภาพนครวัดในอดีต
นครวัด ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก
ผนังด้านนอก

นครวัด เป็นปราสาทในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาพุทธ นครวัดเป็นปราสาทที่มีความงดงามมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานสถาปัตยกรรม ที่ทั่วโลกต่างยกย่องให้เป็นผลงานชั้นดี และเป็นศิลปะชิ้นเอกของประเทศกัมพูชาเลย ปราสาทนครวัด เป็นสถานที่ที่สำคัญทางศาสนา และเป็นที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้ถูกบันทึกไว้ให้เป็นมรดกโลก โดยภายใต้ชื่อว่า “เมืองพระนคร”


ปราสาทนครวัด ตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างใหญ่มาก ได้ทำการก่อสร้างด้วยหินและทราย  มีขนาดใหญ่มาก และการเรียงอิฐ จะนำอิฐมาเรียงต่อกัน  โดยจะต้องใช้แรงงานทั้งคน และแรงงานสัตว์ เป็นจำนวนเยอะมากในการก่อสร้างครั้งนี้
และต้องใช้ช่างที่มาแกะสลัก โดยประมาณ 5000 คน และต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ประมาณ 100 ปี กว่าจะมาเป็นปราสาทนครวัด ถือว่า เป็นการวางผัง วางแบบ วางแปลน และมีก่อสร้างเป็นอย่างดีในสมัยนั้น

ปราสาทนครวัด ได้รับการดูแล และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมาก และยังเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่หนึ่ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ปราสาทนครวัดได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาแล้ว โดยได้ปรากฏในธงชาติกัมพูชา และปราสาทนครวัด ยังเป็นจุดท่องเที่ยวหลักๆของประเทศกัมพูชาอีกด้วย

โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนั้น จะเดินทางมาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปี เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศดี และไม่ร้อนจนเกินไป อุณหภูมิจะอยู่ที่ ประมาณ 25 – 30 องศา จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

เมืองพุกาม อาณาจักรประเทศพม่า สนใจคลิก เมืองพุกาม อาณาจักรประเทศพม่า

สนับสนุนโดย ทาง เข้า ufa1688

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃