บาหลีบาหลี หรือว่า บาลี เป็น 1 ใน 34 จังหวัดของทางประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลักนั้นคือเด็นปาซาร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 5,634.40 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งสิ้น 3,422,600 คน มีความหนาแน่นของประชากร 607 คน/ตารางกิโลเมตร มีภาษาที่ใช้คือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

บาหลี อินโดนีเชีย

บาหลี
บาหลีอินโดนีเชีย

บาหลีเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าออสโตรนีเชียน ที่ได้อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย โดยจะใช้เส้นทางเดินเรือผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนในคริสตกาล วัฒนธรรมและภาษาของชาวบาหลีจึงจะเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และทางโอเชียเนีย

มีการขุดพบเครื่องมือที่ได้ทำจากหินมีอายุกว่า 3,000 ปีได้ที่หมู่บ้านเจอกิก ที่อยู่ทางทิศตะวันตก รวมทั้งที่ตั้งถิ่นฐานและหลุมฝังศพของมนุษย์ในยุคหินใหม่ มาถึงยุคสำริด และโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 4,000 ปี ได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซีตุซปูร์บาลากา ที่เมืองกีลีมานุก์นั้นอีกด้วย

ประวัติของบาหลีก่อนที่การเผยแผ่ศาสนาฮินดูเข้ามายังหมู่เกาะอินโดนีเซียโดยพ่อค้าชาวอินเดียในช่วงปีศตวรรษที่ 7 เป็นที่รู้กันน้อยมาก  แต่อย่างไรก็ตามบาหลีเริ่มเป็นเมืองค้าขายที่คึกคักตั้งแต่ 200 ปีก่อนคริสตกาล มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับบาหลีที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ปรากฏในศิลาจารึกที่ขุดค้นพบใกล้หาดซานูร์ และรวมทั้งจารึกบนแผ่นโลหะ เทวรูปสำริด และมีหินสลักที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธและฮินดู ในบริเวณรอบ ๆ ภูเขากูนุงกาวี และมีถ้ำโกอากาจะฮ์

บาหลี
บาหลีอินโดนีเชีย

กองทัพญี่ปุ่นนั้นได้ยกพลขึ้นบกที่หาดซานูร์ ในปีค.ศ.1942 และได้มีการตั้งกองบัญชาการที่เมืองเด็นปาซาร์ และเมืองสิงคราช และได้ขับไล่ชาวฮอลันดาออกไป เมื่อญี่ปุ่นที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเดือนสิงหาคม ปีค.ศ.1945 เมื่อทางฮอลันดาต้องการกลับเข้ามายึดครองบาหลีอีก มีขบวนการต่อต้านฮอลันดาเริ่มก่อตั้งขึ้น วันที่ 17 สิงหาคม ปีค.ศ.1945 นายซูการ์โน (Soekarno) และถือโอกาสประกาศเอกราชแก่ดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้การยึดครองของทางฮอลันดาทั้งหมดและก่อตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซียขึ้น แต่ฝ่ายฮอลันดาไม่รับรอง

มีขบวนการต่อต้านฮอลันดาในบาหลีชื่อเต็นตรา เกออามันอัน รักยัต หรือว่ากองกำลังความมั่นคงแห่งประชาชน ฮือขึ้นต่อต้านฮอลันดาที่เมืองมาร์กา ในเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1946 และนำโดยนาย อี กุซตี งูระฮ์ ไร โดยที่เป็นการต่อสู้เพื่อที่จะพลีชีพของนักรบหรือว่าปูปูตันอีกครั้ง แต่ในที่สุดฮอลันดาก็ประกาศรับรองเอกราชของอินโดนีเซียเมื่อปีค.ศ.1949 และทางบาหลีจึงเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียในปัจจุบัน

หลังจากที่ได้รับเอกราช บาหลีได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนูซาเติงการาและจนกระทั่ง ปีค.ศ. 1958 รัฐบาลกลางที่ได้ประกาศแยกบาหลีออกเป็นจังหวัดหนึ่งของอินโดนีเซีย โดยพื้นที่จังหวัดบาหลีแบ่งออกเป็น 8 อำเภอหรือกาบูปาเต็น 1 นครหรือโกตา และมี 57 ตำบลหรือเกอจามาตัน

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติกำแพงเมืองจีนคลิก กำแพงเมืองจีน

โดย ufabet เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎