ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทยประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย รัชกาลที่ 4 มีความสัมพันธ์และการค้าของประเทศไทยกับต่างประเทศ ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์เหล่านี้คือการลงนามในสนธิสัญญาทางการฑูตและการค้ากับอังกฤษโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เรียกว่า “สนธิสัญญาโค้งคำนับ” เปิดประตูของประเทสไทยสู่โลกและยังนำไปสู่สนธิสัญญาที่คล้ายคลึงกันมากมายกับประเทศอื่น ๆ

ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย ​

ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้วยความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นกับตะวันตกภายใต้รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 และ 6 จึงมีความพยายามหลายครั้งโดยมหาอำนาจตะวันตกเหล่านี้ในการจัดตั้งธนาคารกลางสำหรับสยามในการออกธนบัตรซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทว่าความพยายามเหล่านี้กลับไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากชาวไทยเชื่อว่าอำนาจเหล่านี้มีเจตนาที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้ตนเอง อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่าโดยหลักการแล้ว การมีธนาคารกลางจะเป็นสื่อกลางในการค้าและเศรษฐกิจ แต่โครงการต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในขณะนั้น

แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารกลางได้ถูกนำมาใช้อีกครั้งหลังจากการปฏิวัติในปี 2475 ซึ่งก่อตั้งการปกครองตามรัฐธรรมนูญในไทย ตามแผนเศรษฐกิจของพรรคประชาชน (ผู้สนับสนุนการปฏิวัติ) ที่เสนอโดยปรีดี พนมยงค์) เห็นว่าจำเป็นต้องจัดตั้งธนาคารกลางเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม แผนเศรษฐกิจของปรีดียังไม่ได้รับความยินยอมจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคน ซึ่งทำให้นายกรัฐมนตรีพระยามาโนปกรณ์ นิติธาดา ยุบสภาผู้แทนราษฎร

ประวัติธนาคารแห่งประเทศไทย

การจัดตั้งธนาคารได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อการยึดอำนาจมาถึงโดยถูฏยึดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยพยุหเสนา อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ปรึกษาหารือกับนายเจมส์ เบ็กซ์เตอร์ ที่ปรึกษาการคลังของรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งรู้สึกว่า ยังไม่ถึงเวลาจัดตั้งธนาคารกลาง เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญในประเด็นด้านการธนาคารในสยาม ไม่ต้องพูดถึงการขาดเงินทุนและการขาดระบบการธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

รัฐบาลได้ผลักดันโครงการจัดตั้งธนาคารกลางอีกครั้งในปี 2478 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งธนาคารแห่งชาติ พ.ศ. 2478 ซึ่งร่างโดยหลวงวรนิธิปรีชา ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอให้รวมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นธนาคารแห่งชาติ ด้วยบทความเพียงแปดข้อ ร่างกฎหมายนี้ถือว่าไม่ครอบคลุมและขาดรายละเอียดโดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง ดังนั้นจึงไม่ได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481

 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ท้าวสุรนารีหรือ ย่าโม

Credit ไฮโลออนไลน์ เว็บไหนดี

 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎