ประวัติศาสตร์ในยุคของลาวประวัติศาสตร์ในยุคของลาว เชื่อกันว่าอยู่ภายใต้การครอบครองของอาณาจักรน่านเจ้ามีจะตำนานโดยขุนบรม และขุนลอ โดยมีลูกสืบหลานต่อ ๆ กันมา จนมาถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มผู้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างได้เป็นผลที่สำเร็จในช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 และมีกษัตริย์ปกครองสืบทอดต่อ ๆ กันมาหลายพระองค์ วันนี้แอดมินจะพาผู้ชมประวัติศาสตร์การปกครองและเมืองลาว ว่าจะมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนไปชกันเลย

เรื่องราว ประวัติศาสตร์ในยุคของลาว

ประวัติศาสตร์ในยุคของลาว
โบราณสถาน

ภายหลังเมื่อพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชได้เสด็จสวรรคตแล้ว เชื้อพระวงศ์ลาวต่างก็แก่งแย่งราชสมบัติกันเอง จนอาณาจักรล้านช้างได้แตกแยกเป็น 3 ส่วนคือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ และก็อาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ ต่างก็เป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน และเพื่อชิงความเป็นใหญ่ต่างก็ขอสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรเพื่อนบ้าน อาทิ เช่น ไทย พม่า เพื่อขอให้กำลังมาสยบอาณาจักรลาวด้วยกันในลักษณะนี้ แต่ในที่สุดอาณาจักรลาวทั้ง 3 แห่งนี้จะตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยาม เมื่อปี ค.ศ. 1778

สยามได้ปกครองดินแดนลาวในทั้งสามส่วนในฐานะประเทศราชรวม 114 ปี ในระยะเวลาอันดังกล่าวอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ก็ได้ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1828 แต่เนื่องจากในปี ค.ศ. 1826 เจ้าอนุวงศ์ กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ก็ได้พยายามทำสงครามเพื่อตั้งตนเป็นอิสระจากสยาม

ประวัติศาสตร์ในยุคของลาว
โบราณสถาน

แต่ทว่าหลังการปราบปรามของกองทัพไทยอย่างหนัก แต่พระองค์เห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จจึงได้ตัดสินพระทัยหลบหนีไปพึ่งจักรวรรดิเวียดนามจนถึง ค.ศ. 1828 แต่พระองค์จึงได้กลับมายังกรุงเวียงจันทน์พร้อมทั้งกับขบวนราชทูตเวียดนาม เพื่อขอสวามิภักดิ์สยามในอีกครั้ง แต่พอสบโอกาสพระองค์จึงนำทหารของตนมาฆ่าทหารไทยที่รักษาเมืองจนได้เกือบหมดและยึดกรุงเวียงจันทน์คืน

 กองทัพสยามได้รวบรวมกำลังพลและยกทัพมาปราบปรามเจ้าอนุวงศ์อีกครั้งจนราบคาบ จนเจ้าอนุวงศ์ต้องหลบหนีไปยังที่เวียดนามและในคราวนี้เองที่พระองค์ทรงได้ถูกเจ้าเมืองพวนจับกุมตัวและส่งลงมากรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระพิโรธเจ้าอนุวงศ์มากที่สุดจึงทรงให้คุมขังเจ้าอนุวงศ์ประจานกลางพระนครจนสิ้นพระชนม์ ส่วนกรุงเวียงจันทน์ก็มีพระบรมราชโองการให้เผาทำลายจนไม่เหลือซากสภาพความเป็นเมือง และตั้งศูนย์กลางการปกครองฝ่ายไทยเพื่อดูแลอาณาเขตของอาณาจักรเวียงจันทน์ที่เมืองหนองคายแถบภาคอีสานแทน

แม้ปัจจุบันลาวจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วว่องไว แต่การปกครองแบบสาธารณรัฐสังคมนิยมพรรคเดียวตามแบบอุดมการณ์ของลัทธิมากซ์เลนิน นำโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ทำให้ลาวยังคงได้รับการวิจารณ์จากนานาชาติในด้านของสิทธิมนุษยชนของประเทศอันนำไปสู่ความยากจน และวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระ สวัสดีค่ะ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา Acropolis

ดย ufabet ฝากถอนผ่านวอเลท

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎