ประวัติ วัดศรีสวายประวัติ วัดศรีสวาย ประวัติศาสตร์ไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้สืบทอดต่อกันมาให้มีมาจนถึงปัจจุบัน วันนี้แอดมิน จะพาทุกท่านไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตของวัดศรีสวาย ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของประเทศไทย และยังเป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างประเทศอีกด้วย

วัดศรีสวาย ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของเมืองสุโขทัย  ได้ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมหาธาตุ วัดที่มีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์โบราณของเมืองสุโขทัย งานที่รู้จักกันดีว่าเมืองสุโขทัย เป็นอานาจักรแรกของประเทศไทย และเป็นที่ กล่าวขานว่าเมืองสุโขทัยเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ และยังเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทยอีกด้วย

ประวัติ วัดศรีสวาย
ต้นโพธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของวัด

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ประวัติ วัดศรีสวาย วัดในสมัยประวัติศาสตร์สุโขทัย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดศรีสวาย เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองสุโขทัย เป็นสถานที่ศักสิทธิ์และยังเป็นเทวะสถานในศาสนาพราหมณ์ และฮินดู แนะได้สร้าง ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 โดยมีพระปรางค์จำนวน 3 ยอด มีลักษณะ โดยมีลักษณะเป็นพระปรางค์สามยอดแบบสมัยขอม ที่ก่อด้วยศิลาแลงตรงฐาน และข้างบนจากก่อสร้างด้วยอิฐ มีลวดลายบางส่วนเหมือนถ้วยจีน และประดับด้วยลายกลีบขนุน ซึ่งลักษณะจะเหมือนศิลปะของขอม

โดยการทำของช่างโบราณสุโขทัย ได้ปรับเปลี่ยน บูรณะตามวิหารด้านหน้าและด้านใน ยังคงมีลักษณะเหมือนขอมแบบเดิม ปรางค์สามยอดของขอมก็ยังคงเหมือนเดิม โดยมีคูน้ำล้อมรอบเช่นเดิม ที่เรียกว่าสระลอยบาป ที่ใช้สำหรับทำพิธีล้างบาป ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ และฮินดู ที่ว่าเอาไว้ล้างบาป แล้วบาปที่ทำจะหายไป

วัดศรีสวาย
ด้านหน้าของวัด
วัดศรีสวาย
มุมบนของวัด

วัดในสมัยนั่นที่เป็นของพราหมณ์ และฮินดูจะต้องมีสระน้ำ และจะต้องมีน้ำเต็มสระ  และนี่ก็คือความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง และที่นี่ยังพบโบราณวัตถุ ที่เป็นหิน ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสร็จมาที่เมืองสุโขทัย
ซึ่งเป็นรูปพระนารายณ์ และชิ้นส่วนของเทวรูปอีกมากมายหลายชิ้น และในส่วนของวิหารตอนบน จะมีการก่อสร้างด้วยอิฐ ที่แข็งแรง ความกว้างประมาณ 14 เมตร มีความยาว 22 เมตร  และมีกำแพงแก้วที่ล้อมรอบพระปรางค์สามองค์
มีความกว้าง และความสูง โดยประมาณกว้าง 35 เมตร และความสูง 45 เมตร  และยังมีต้นไม้เล็ก และใหญ่อยู่ตามพื้นที่ที่ในวัด ทำให้วัดมีอากาศที่เย็น และเงียบสงบ ทำให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และ เข้าชมได้อย่างใกล้ชิด และมีสมาธิในการเข้าชมวัด ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันสำหรับใครที่สนใจสามารถมาได้เลย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปรางค์กู่ ประวัติศาสตร์ของชาวชัยภูมิ สนใจคลิก ปรางค์กู่

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃