ปรางค์กู่ปรางค์กู่ เรื่องราวในประวัติศาสตร์ ของจังหวัดชัยภูมิ  ที่มีเรื่องเล่า ประวัติความเป็นมาไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัตถุโบราณ และธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิ วันนี้แอดมินจะพาไปชมโบราณสถานพระปรางค์กู่ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร ตามแอดมินมากันเลยค่ะ

ปรางค์กู่ เป็นโบราณสถานที่มีความอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งได้ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แล้วและเป็นจังหวัดที่ใหญ่ มีเนื้อที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทยเลยทีเดียว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปรางค์กู่ ประวัติศาสตร์ของชาวชัยภูมิ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปรางค์กู่
พระปรางค์

และยังเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิอากาศที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์ มีผืนป่า และภูเขาเป็นจำนวนมาก และยังมีแหล่งน้ำ
จากธรรมชาติ มากมายไม่ว่าจะเป็น แม่น้ำชี แม่น้ำพรม และอีกหลายๆที่ อีกทั้งยังมีเขื่อนชนรับประทานมากมาย ทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เรียกเอาว่าจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และยังมี โบราณสถานที่มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก และปรางค์กู่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ ปรางค์กู่ เป็นสถาปัตยกรรมที่มี
ความงดงาม และสวยงามมาก โดยลักษณะจะเป็น ศิลปะทางขอม  เพราะในช่วงนั้นสมัยทวารวดี เป็นช่วงที่ขอม
มีอำนาจ และมีความรุ่งเรือง โดยได้สร้าง ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 มีลักษณะโบราณสถานที่เหมือนกับอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาลนั่นเอง ในการสร้างจะมีองค์ประธาน วางตั้งอยู่ตรงกลาง จำนวน 1 องค์  และมีพระวิหารด้านหน้า
อีก 1 หลัง  และมีซุ้มประตู

ปรางค์กู่
ด้านหน้าปรางค์
ปรางค์กู่
ด้านข้างปรางค์


ที่ทำด้วยกำแพงศิลาแลง ในบริเวณพระปรางค์ยังมีสระน้ำอีกหนึ่งสระ ในสมัยก่อนว่ากันว่า ถ้ามีสระน้ำบริเวณปรางค์ สถานที่นั้นจากอุดมสมบูรณ์ ปรางค์ประธาน เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนาด  5 เมตร  ในส่วนของผนังปรางค์จะเป็นภาพพระพุทธรูปที่สลักอย่างสวยงาม ซึ่งเป็นศิลปะของทางขอม เมื่อปีพุทธศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันภาพได้เรือนหายไปตามกาลและเวลา ชาวชัยภูมิ ยังให้ความเคารพนับถือ และมีความศรัทธาเป็นอย่างมาก และได้เข้ามากราบไหว้สักการะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว ในปัจจุบันก็ยังเปิดให้ผู้ที่ มีความเคารพ หรือนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้ามาศึกษาศิลปะ วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ไทย สามารถเข้าชมได้ทุกวัน และสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวชม ทางผู้ดูแลขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และช่วยกันดูแลสถานที่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดศรีดอนคำ วัดโบราณ จังหวัดแพร่ สนใจคลิก วัดศรีดอนคำ

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃