ปราสาทศีขรภูมิปราสาทศีขรภูมิ  หรือ ปราสาทระแงง ตั้งอยู่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานใต้ มีเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2295  มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จังหวัดสุรินทร์นี้ยัง มีเทือกเขาพนมดงรัก ที่มีความยาวตามแนวเขตของชายแดนไทย – กัมพูชา  เพราะเหตุนี้ จึงทำให้มีวัด และโบราณสถาน เป็นจำนวนมากทีเดียว

ปราสาทศีขรภูมิ  หรือ ปราสาทระแงง  เป็นนปราสาทที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความงดงามมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์เลยก็ว่าได้  ตัวปราสาทหินนี้สามารถบ่งบอก และแสดงถึงงานสถาปัตยกรรม  และยังเป็นงานศิลปะของโบราณ ที่เก่าแก่มากที่สุด และมีมาตั้งแต่สมัยนครวัด ที่มีอายุมากกว่าพันปีเลยก็ว่าได้

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทศีขรภูมิ
บริเวณด้านหน้า

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทศีขรภูมิ ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ จ.สุรินทร์

ปราสาทแห่งนี้  เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเป็นเทวะสถาน เพื่อบูชาพระศิวะ เทพเจ้าแห่งศาสนาฮินดู แต่ต่อมา คนไทยที่นี่มีการดัดแปลง และปรับเปลี่ยนให้เป็นวัดในศาสนาพุทธ  และได้ถูกออกแบบ และได้สร้างขึ้น ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17  ได้ออกแบบมาเป็นงานศิลปกรรมของขอม และแบบนครวัด  

ภายในของปราสาท จะก่อสร้างด้วยอิฐ หิน ทราย และศิลาแลง  และมีปรางค์ 5 องค์ วางตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง โดยมีปรางค์ประธานตั้งอยู่ตรงกลาง ปรางค์ประธานจะก่อด้วยอิฐขัดมัน และจะมีความสูงโดยประมาณ 32 เมตร และยังพบหลักฐานการมีภาพสลัก โดยมีเป็นภาพของ พระคเณศ  พระวิษณุ  พระพรหม และพระอุมา  ความถึงภาพสลัก มีรูปเทวดา ฤษี และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และสัตว์ในวรรณคดี โดยและจะถูกล้อมรอบด้วยปรางค์บริวารอีก 4 องค์ โดยตั้งอยู่ ทั้ง 4  ทิศ  4 มุม นั่นเอง ปรางค์ทั้ง 5 องค์  จะวางตั้งอยู่บนศิลาแลงเดียวกัน และถูกล้อมรอบไปด้วยสระน้ำ   

ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทด้านใน
ปราสาทศีขรภูมิ
ตัวปราสาท 5 ปรางค์

แต่มีภาพสลัก นางอัปสรถือดอกบัว และมีบริวารถือกระบอง ภาพสลักนี้  จะอยู่บริเวณเสา บริเวณรอบๆประตู จะมีลักษณะที่เหมือนกับที่นครวัด ในประเทศกัมพูชาเลย บางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จ.นครราชสีมา  ถือว่า เป็นงานที่สมบูรณ์แบบ และสวยงามมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ 

ด้านข้างของปราสาท

ปราสาทศีขรภูมิ เป็นสถานที่ เป็นสถานที่ที่เก่าแก่ และสถานที่โบราณ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทย และคุณค่าทางจิตใจของชาวสุรินทร์  สถานที่นี่อาจจะถึงจะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ยังคงความสวย และงดงาม

ปราสาทศีขรภูมิ  หากใครสนใจ เข้าชมปราสาท ที่นี่จะเปิดให้บริการ เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น.  และเสียค่าเข้าชมปราสาท ชาวไทยคนละ 10 บาทชาวต่างประเทศ คนละ 30 บาทโดยไม่กำหนดระยะเวลาในการเที่ยวชม  

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานธรรมเขานาในหลวง สนใจคลิก อุทยานธรรมเขานาในหลวง

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃