ปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมาย  เป็นอุทยานเมืองเก่าแก่โบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย  และยังเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกด้วย เป็นสถานที่ ที่ทุกคนรู้จัก ตั้งอยู่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประวัติความเป็นมาตามช่วงยุค ช่วงสมัย และมีความแตกต่าง ในแต่ละช่วงเวลา  

ปราสาทหินพิมาย

พิมาย หรือ วิมายะปุระ ตั้งอยู่ที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองเก่าโบราณที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสอง โดยมีความเชื่อว่าเป็นเมืองผีมะปุระ กลางเมืองจะมีปราสาทหิน เป็นศาสนสถานสำคัญขนาดใหญ่ ซึ่งพระเจ้าสุริยชัยวรมันที่หนึ่งทรงสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16  ภายในของปราสาทได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ปราสาทหินพิมาย
ด้านใน

และต่อมาได้ถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  ได้เข้ามากราบไหว้ สิ่งศักสิทธิ์ ที่มีอยู่ของปราสาทหินพิมาย โดยปราสาทพิมายได้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของกำแพงชั้นนอก  จะฝั่งซ้ายมือของทางเดินเข้าตัวปราสาทหินพิมาย โดยจะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในสมัยก่อน เรียกกันว่า ค่าเงินภายใน

เเบ่งออกเป็นสองห้อง เอาไว้สำหรับเตรียมเป็นที่พักของพระองค์ สำหรับกษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาที่นี่ และเดินเข้าไปจะมีสะพานนาคราช ตั้งอยู่บริเวณด้านทางเข้าของตัวปราสาท จะอยู่ทางทิศใต้  โดยตัวสะพานจะทำเป็นรูปนาคราชที่ชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาคราช มีเจ็ดเศียร 

คนโบราณ มีความเชื่อว่า เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ และยังเป็นดินแดนของสวรรค์ เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าต่างๆ และผู้ที่มีบุญ นุ่งขาวห่มขาว  ซึ่งเป็นเรื่องที่ถือสืบต่อกันมาในศาสนาฮินดู และพุทธศาสนานิกายมหายาน  มีทางเดินที่ก่อสร้างด้วยหินทราย 

ปราสาทหินพิมาย
สะพานนาคราช

ปราสาทประธานจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมาย เพราะเป็นปราสาทองค์ใหญ่ที่สุด และได้มีการก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาว เป็นที่งดงาม ตระการตาของผู้ที่ได้เข้าชม และได้หันหน้าไปทางทิศใต้ ปราสาทประธานประกอบด้วยสัดส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ มรดกและเรือนธาตุ ปรางค์หินแดง สร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ด ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปราสาทประธานมีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ด้าน

ปราสาทหินพิมาย
บริเวณรอบๆ

ภายในอุทยานปราสาทหินพิมาย ประวัติศาสตร์เรียกได้ว่า  เป็นสถานที่มีความสงบ ร่มรื่น โดยบริเวณรอบๆ ประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียว ตัดกับตัวปราสาทหิน บนพื้นที่ประมาณ 115 ไร่  นับตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูและกำแพงแก้ว หรือซุ้มประตูหรือโคปุระ ไปจนถึงปรางค์ประธาน ที่ถูกก่อสร้างด้วยหินทรายสีขาว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนใจคลิก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Credit ทางเข้า ufa1688

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃