ปราสาทเขาน้อยสีชมพูปราสาทเขาน้อยสีชมพู  เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ในอดีต ในเขตจังหวัดสระแก้ว   ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา บริเวณนี้มีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี มากมาย เกี่ยวกับยุคสมัยของกัมพูชา และ ประเทศไทย 

จังหวัดสระแก้ว มาจากชื่อสระน้ำโบราณ ในอำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งมีอยู่ 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรี ในตอนนั้น ได้ไปรบกับเขมร และได้แวะพักกองทัพที่สระน้ำ ทั้ง 2 แห่งนี้ และได้อาศัยน้ำจากสระนี้ และตั้งชื่อให้ว่าเป็นสระแก้ว-สระขวัญ  เพราะถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ จนชาวบ้านเรียกกันมาจนปัจจุบัน

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
บริเวณปราสาทเขาน้อย

ปราสาท เขาน้อยสีชมพู เป็นเทือกเขาหินปูน ประกอบด้วยภูเขา 4 ยอด  ตามทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  พื้นที่บริเวณปราสาทเขาน้อยสีชมพู และรอบๆ เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ของชาวบ้าน จึงทำให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู โบราณสถานที่เก่าแก่

แหล่งโบราณสถาน   ปราสาทเขาน้อย สีชมพู  เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดเขาน้อย ห่างจากตัว อำเภออรัญประเทศ ประมาณ 12 กิโลเมตร  ปราสาทเขาน้อย สีชมพู อยู่บนยอดเขาหินปูน สูงจากพื้นประมาณ 130 เมตร 
ตัวปราสาท ตั้งอยู่บนเขา  ดังนั้นชาวบ้านและนักท่องเที่ยว จึงต้องเดินบันไดขึ้นไป ประมาณ 254 ขั้น ปราสาทเขาน้อย สีชมพู เป็นอาคารก่ออิฐ ไม่ได้ผสมปูน เดิมมีอยู่ 3 หลัง  

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ศิลาจารึก

ชาวบ้านส่วนใหญ่ จึงมีความเชื่อกันว่า ปราสาทเขาน้อย สีชมพู เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู เพราะ มีองค์ปรางค์ถึง 3 หลัง คือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และ ปรางค์ทิศใต้  แต่ได้พังทลายลงแล้ว  แต่ในปัจจุบันตอนนี้
เหลือเพียงปรางค์องค์กลาง ที่ค่อนข้างจะแข็งแรง และมีความสมบูรณ์มาก ใกล้ๆกันนั้น ยังมีเนินดินอีก 2 เนิน และยังได้พบวัตถุโบราณอีกมากมาย หลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุที่ทำมาจากโลหะ  เครื่องปั้นดินเผา บางชิ้นเป็นศิลปะของกัมพูชา ซึ่งติดอยู่ กับประตูทางเข้าปรางค์องค์กลาง และยังได้พบจารึกติดอยู่กับประตูปรางค์องค์กลางอีกด้วย 

วัตถุโบราณบางชิ้นได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี   และบริเวณที่หน้าเขาน้อย ยังมีการสร้างศาลไว้ ศาลมีชื่อว่า ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย หรือ เจ้าพ่อขุนดาบ โดยมีการเซ่นไหว้ ทุกเดือน 6  และเดือน 12 ของทุกๆปี และยังมีประเพณีขึ้นเขา เพื่อเป็นการนมัสการเจ้าพ่อเขาน้อย หรือ เจ้าพ่อขุนดาบ ในทุกปี โดยถือเป็นงานประจำปีของชาวบ้านเลยก็ว่าได้

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มรดกโลกของไทย สนใจคลิก แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

สนับสนุนโดย ทางเข้า ufa1688

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃