ปราสาทเมืองต่ำปราสาทเมืองต่ำ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ไทย ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทางภาคอีสานของประเทศไทยนั่นเอง ประสาทเมืองต่ำที่มาเคียงคู่กับปราสาทพนมรุ้ง มีรูปแบบของปราสาท ที่มีขนาดใหญ่ วันนี้แอดมินจะพาทุกคน ไปชมเมืองเก่าประวัติศาสตร์ไทย ของภาคอีสาน ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง เเละมีมาตั้งแต่ตอนไหน สมัยไหน อยากรู้ใช่ไหมคะ อย่ารอช้า ตามแอดมินมาเลยค่ะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทเมืองต่ำ
ด้านหน้าปราสาท

ปราสาทเมืองต่ำ ประวัติศาสตร์ของภาคอีสาน

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นปราสาทที่มา เคียงคู่กับปราสาทพนมรุ้งนั่นเองตั้งอยู่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปราสาทเมืองต่ำ เป็นปราสาทที่มีปรางค์องค์ใหญ่มาก โดยตรงกลางจะล้อมรอบไปด้วยปรางค์ขนาดเล็ก ทั้งสี่มุม ลักษณะของปราสาทจะไม่มีอีกทั้งหมดห้าองค์ ซึ่งวางตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง แถวหลังมีจำนวน 2 องค์ และแถวหน้า
มีจำนวน 3 องค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงของเขาพระสุเมรุนั่นเอง องค์กลางจะมีขนาดใหญ่กว่าองค์อื่นๆ เป็นที่น่าแปลกใจ เพราะทุกองค์สามารถมองเห็นโดยไม่มีการบดบังซึ่งกัน และกันเลย ชาวบ้านและคนส่วนใหญ่ในอดีต
ว่ากันว่าได้สร้างขึ้นใน พุทธศตวรรษที่ 16 -17 มีประตูทางเข้าด้านหน้าองค์ปรางค์เพียงด้านเดียว ได้มีการออกแบบ และศิลปกรรมแบบขอม และเพื่อใช้เป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดู รวมทั้งมีการวาดภาพ และสลักแบบศิลปะของขอม และยังมีภาพของเทพเจ้าต่างๆในศาสนาฮินดู

ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทหิน

ปราสาทหินเมืองต่ำ มีรูปแบบที่แตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นๆ ปราสาทที่นี่จะมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และมีองค์ปรางคืบริวารทั้งหมดสี่องค์ ปราสาทเมืองต่ำได้ขุดค้นพบ และได้มีการบูรณะของกรมศิลปากร  รวยได้มีการขุดแต่งบริเวณปรางค์ประธาน ในส่วนของประตู ได้สลักเป็นภาพของเทพที่ถือดอกบัวอย่างสวยงาม  ประตูด้านหน้าจะสลักภาพของพระอินทร์ที่กำลังทรงช้างเอราวัณอยู่นั่นเอง และประตูหลังได้สลับเป็นเทพนั่งชันเข่า

ปราสาทเมืองต่ำ
ภาพรวมทั้งหมด

ถือว่าเป็นภาพที่สวยงาม และบ่งบอกถึงยุคโบราณ ปราสาทเมืองต่ำ มีลักษณะเหมือนอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ของชาวบ้านที่นี่ และชาวบ้านจึงได้เรียกว่าทะเลเมืองต่ำนั่นเอง และขอบสระได้ก่อนด้วยสิลาแลง และมีสลักเป็นสัญลักษณ์ของทางศาสนา และ บอกว่าน้ำ ทะเลเมืองต่ำ ยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวหมู่บ้านและชุมชนเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย นี้ว่าจะเป็น ใช้ในชีวิตประจำวันหรือปลูกพืชผัก ในครัวเรือนสมัยก่อน นอกจาก จะได้ชมประวัติศาสตร์โบราณสถานแล้ว มาที่นี่ชาวบ้านยังรู้สึก เป็นกันเองและมีความหลงรัก และหวงแหน ปราสาทแห่งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคนท้องถิ่นไปแล้ว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สนใจคลิก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

สนับสนุนโดย เว็บ 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃