พระที่นั่งอัมพรสถานพระที่นั่งอัมพรสถาน นั้นเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในปีเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นอีกองค์หนึ่งทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของแถบพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งในเวลานั้นเรียกว่า สวนแง่เต๋ง และก็ทรงตั้งนามให้พระที่นั่งองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งอัมพรสถาน

ประวัติและที่มาของ พระที่นั่งอัมพรสถาน

พระที่นั่งอัมพรสถาน
ภายในพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระสถิตย์นิมานการ (ม.ร.ว. ชิด อิศรศักดิ์) ตำแหน่งเจ้ากรมโยธาธิการ ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่หลายปี ครั้นถึง ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุขุมนัยวินิต (ในต่อมาคือ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ให้มารับราชการในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ นั้นจึงได้เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างพระที่นั่งในต่อมาจนเสด็จในปีนั้นและการเฉลิมพระที่นั่งนั้น นับว่าเป็นงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) แต่ที่แท้จริงโหรทำนายว่าควรจะเอาเป็นวันในปลายเดือนธันวาคม แต่มิโปรดเนื่องจากอากาศนั้นหนาวเย็น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตที่ชั้น 3 แถบของพระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ก็เสด็จมาประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้ ได้ประทับแค่เพียงชั้น 2 เพียงเท่านั้น เพราะชั้น 3 ถือว่าเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว

ในปี พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินนิวัติพระนคร จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งอัมพรสถาน
ตึกพระที่นั่งอัมพรสถาน

พระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้นเป็นพระป้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น ซึ่งพระป้ายนั้นเองก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาถือพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระมีลักษณะที่คล้ายกับองค์พระสยามเทวาธิราช

พระที่นั่งอัมพรสถานนั้นเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และท่านสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาอีกด้วยฃ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติการค้นพบPetrajordaniaคลิก เมืองเปตรา

โดย ufabet เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎