พระนารายณ์ราชนิเวศน์พระนารายณ์ราชนิเวศน์  หรือวังนารายณ์  ที่ชาวจังหวัดลพบุรี มักจะติดปากเรียกกันนั่นเอง และคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยเด็ก เป้นสถานนที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดลพบุรี สถานที่นี่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  และในวันนี้แอดมินจะมาเล่าถึงประวัติ ความเป็นมาของของสถานที่นี้อย่ารอช้า เราตามไปกันเลยค่ะ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ด้านข้างของพิพิธภัณฑ์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรี

 พระนารายณ์ราชนิเวศน์  หรือวังนารายณ์ เป้นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์  โปรดให้สร้งาพระราชวันขึ้นในปี พ.ศ.2208 – 2209 โดยให้วิศวกรจากประเทศฝรั่งเศษ แลประเทศอิตาลี เป็นผู้ออกแบบในการสร้าง เพื่อใช้เป็นที่ประทับราชการ ล่าสัตว์ หรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยการออกแบบจะเป็นลักษณะแบบสถาปัตยกรรมความเป็นไทยผสมตะวันตกนั่นเอง ในพื้นที่โดยประมาณ 41 ไร่ และด้านหน้าจะหันหน้าไปหาตัวเมือง ส่วนด้านหลังจะติดกับแม่น้ำลพบุรี และจะมีกำแพงที่สูงใหญ่ล้อมรอบไว้ ตรงกลางกำแพงจะมีป้อมปืนใหญ่ อยู่จำนวน 7 ป้อม ส่วนประตูมีทางเข้า-ออก จำนวน 7 ประตู

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
ก่อนการบูรณะ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
พิพิธภัณฑ์

และต่อมาพระนารายณ์ได้เสด็จสรรคต สถานที่แห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีใครเห็นความสำคัญกับที่นี่เลย  จนกระทั่งได้มีการบูรณะสถานนี้ใหม่อีกครั้ง ในรัชกาลที่ 4 ได้ปรับปรุงใหม่ และได้สร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ และหมู่ตึกพระ และทรงพระราชทานนามว่า  “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”  และต่อมาในรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ ไว้ในสถานที่แห่งนี้ และตั้งให้ที่นี่เป็น ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ต่อมาท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จนถึงปัจจุบันนี้  และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยพิพิธภัณฑ์ ได้แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ

  1. เขตพระราชฐานชั้นนอก  (อ่างเก็บน้ำประปา อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตึกพระเจ้าเหา )
  2. เขตพระราชฐานชั้นกลาง (พระที่นั่งจันทรพิศาลพระที่นั่งพิมานมงกุฎ  โดยเขตนี้ จะแบ่งเป็น 3 อาคาร และใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการของจังหวัดลพบุรี)
  3. เขตพระราชฐานชั้นใน  (พระที่นั่งสุธาวรรย์ ตึกพระประเทียบ )

หากท่านสนใจที่จะมาเที่ยวชม หรือศึกษาหาความรู้  สามารถเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ 
เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00- 17.00 น.โดยจะเสียค่าเข้าชม เป็นค่าบำรุงสถานที่ ชาวไทยคนละ 10  บาท และชาวต่างชาติ คนละ 30 บาท

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดที่เก่าแก่ของคน จ.เชียงใหม่ สนใจคลิก วัดเจดีย์เจ็ดยอด

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃