พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คือ’เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้น’ ได้รับการยอมรับว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในโลก สูงตระหง่านอย่างน่าประทับใจ 127 เมตรจากฐานถึงยอดหลังคาสีส้ม พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อกว่าสองพันปีที่แล้ว โดยในปัจจุบันสถานที่นี้เป็นสถานที่สำคัยทางศาสนา ท่านสามารถเข้าไปเที่ยวหรือกราบไหว้ได้ที่จังหวัด นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

สถานที่สำคัญ หรือโบสถ์ทางศาสนาที่สำคัญ อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจเท่ากับพระปฐมเจดีย์ เจดีย์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและหลากหลายย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อจักรพรรดิอโศกของอินเดียส่งพระไปยังส่วนต่างๆ ของเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย เพื่อพยายามเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระพุทธเจ้าที่พระภิกษุชาวอินเดียนำมายังประเทศไทย ถูกจำลองตามเจดีย์ใหญ่แห่งซันจีในภาคกลางของอินเดีย

หลังจากการก่อสร้างมานาน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะพระภิกษุ เขาสังเกตเห็นว่าเจดีย์ทรุดโทรมและกลายเป็นป่ารกทึบโดยรอบ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้รักษาเจดีย์เดิมไว้ด้วยการสร้างเจดีย์ขนาดมหึมาเหนือโครงสร้างเดิม การบูรณะดังกล่าวรวมถึงการเพิ่มบริเวณที่ประกอบด้วยวิหารสี่แห่ง รูปปั้นจำนวนมาก การหล่อพระพุทธรูป ถ้ำทำสมาธิ และสวนศักดิ์สิทธิ์

สามารถเยี่ยมชมวัดที่พระปฐมเจดีย์ได้ทุกวันตั้งแต่ 07:00 น. ถึง 20:00 น. พิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม :ท่านละ 20 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สามารถจัดได้อย่างง่ายดายควบคู่ไปกับการเยี่ยมชมพระปฐมเจดีย์ ได้แก่ทัวร์พระราชวังสนามจันทร์และตลาดน้ำดำเนินสะดวสิ่งที่ควรระวังเมื่อมาที่พระปฐมเจดีย์ ต้องแต่งกายสุภาพ พระปฐมเจดีย์เป็นที่นับถือของชาวพุทธ ฝ่ายบริหารจึงยืนกรานให้ผู้มาเยี่ยมเยือนแต่งกายด้วยความเคารพแต่ในวัดมีการรองรับ หากท่านใดที่ใส่ขาสั้นมาทางวัดจะมีผ้าถุงให้ผู้หญิงแต่ด้วยมาตราการที่อาจจะทำให้ท่าน ต้องนำหรือเตรียมตัวในส่วนนี้ไปเองและรักษาเว้ณระยะห่างตามที่รัฐบาลกำหนด

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ทางรถไฟสายมรณะ ที่จังหวักาญจนบุรี สนใจคลิก ทางรถไฟสายมรณะที่จังหวักาญจนบุรี

Credit lucabet168

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎