พระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหัก ท่านเป็นขุนนางในสมัยอยุธยาตอนปลายและธนบุรี ได้ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเนื่องจากว่าเป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และท่านเป็นผู้มีส่วนกอบกู้เอกราชของชาติไทยหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง มีชื่อเสียงอย่างยิ่งจากความกตัญญูกตเวทีและความกล้าหาญ หนึ่ง ใน สี่ทหารเสือของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ประวัติ พระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

เดิมท่านมีชื่อว่า จ้อย เกิดที่บ้านห้วยคา อำเภอพิชัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในตอนสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ศึกษาอยู่กับท่านพระครูวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่ ในเมืองพิชัย ในภายหลัง จ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายทองดี หรือ ทองดีฟันขาว พระยาพิชัยดาบหักนั้น มีพี่น้อง 4 คน แต่เสียชีวิตไป 3 คน เด็กชายจ้อยมีนิสัยที่ชอบชกมวยมาตั้งแต่เยาว์วัย บิดาได้พร่ำสอนเสมอว่า ถ้าจะชกมวยให้เก่งต้องขยันเรียนหนังสือด้วย

เมื่ออายุได้ 14 ปี บิดาก็นำไปฝากกับท่านพระครูวัดมหาธาตุ เมืองพิชัย จ้อยนั้นสามารถอ่านออกเขียนได้จนแตกฉานและซ้อมมวยไปด้วยความสามารถและมีชื่อเสียงอย่างยิ่งทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบ จนได้เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระยาตาก โดยต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์มีบรรดาศักดิ์เป็น “หลวงพิชัยอาสา”

พระยาพิชัยดาบหัก
อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

เมื่อท่านรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าหมื่นไวยวรนาถ พระยาสีหราชเดโช และพระยาพิชัย เป็นผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัย ซึ่งท่านรับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจ้าพระยาสุรสีห์ ตามลำดับ ในภายหลังข้าศึกยกทัพมาตีเมืองพิชัย 2 ครั้ง ในการรบครั้งที่ 2 พระยาพิชัยถือดาบสองมือออกต่อสู้จนดาบนั้นหักไปข้างหนึ่ง และรักษาเมืองเอาไว้ได้ ดังนั้นจึงไดัรับสมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหัก

แม้ในตำนานประวัติของพระยาพิชัยดาบหัก จะระบุว่าบ้านเกิดของท่านว่าอยู่ที่บ้านห้วยคา เมืองพิชัย แต่ก็ไม่เหลือร่องรอยที่ตำแหน่งบ้านเกิดของท่านแล้วในปัจจุบัน ทำให้ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 หน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้เคารพศรัทธาในวีรกรรมของท่าน จึงได้พร้อมใจกันสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ในเนื้อที่สาธารณประโยชน์ ในประมาณ 326 ไร่ บนพื้นที่ ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ไขปมคดีสร้อยพระศออันโด่งดังคลิก Marie Antoinette

โดย ufa168bet

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎