พระราชวังบางปะอินพระราชวังบางปะอิน หลายคนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ในเรื่องของพระราชวัง ไม่มีใครรู้ ที่ตั้งของพระราชวัง ตั้งอยู่ที่ไหนของประเทศไทย และมีใครเป็นคนดูแล แล้วมีใครอยู่ที่นั่น มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร และเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรบ้าง และในวันนี้ แอดมินจะพาทุกคน ไปชมประวัติศาสตร์ไทยที่มีความสำคัญกับคนไทยมากน้อยเพียงใด อย่ารอช้าไปชมประวัติศาสตร์ไทยกันเลยค่ะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

พระราชวังบางปะอิน ประวัติศาสตร์ไทยโบราณ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

พระราชวังบางปะอิน
ด้านข้างของพระราชวัง

พระราชวังบางปะอิน สถานที่ที่มีมาก่อนแต่โบราณอยู่กับมาจนถึงในปัจจุบัน ความเก่าแก่ตามอายุตามสมัย เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพระราชวังนี้ เป็นพระราชวังที่เก่าแก่และถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าประสาททอง ซึ่งอยู่บนในสมัยอยุธยาเจ้าประสาททองได้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ประทับ พระราชวังบางประอินได้ตั้งอยู่ที่
ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาได้มีการทำสงคราม และเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่า พระราชวังนี้ก็ไม่มีคนดูแล และได้ถูกปล่อยให้เป็นพระราชวังที่รกร้าง ไม่มีใครเข้ามาบูรณะภาย
ในสถานที่นี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงบูรณะ ดูแล มีการปรับปรุง และมีการฟื้นฟูพระราชวังแห่งนี้ ให้กลับมาน่าอยู่เหมือนเช่นเคย และท่านยังได้สร้างพระที่นั่งสำหรับเป็นที่ประทับไว้ที่ริมน้ำอีกด้วย ในเวลาต่อมารัชกาลที่ห้าได้มีการบูรณะ ดูแลพระราชวังแห่งนี้ขึ้นอีก และท่านได้ทรงสร้างพระที่นั่ง

พระราชวังบางปะอิน
ด้านหน้าของพระราชวัง
พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังด้านข้าง

พระตำหนักแล้วยังมีตำหนัก อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นสถานที่รับรองจากแขกที่มาเยี่ยมเยียน ที่มาจากต่างประเทศ
และในประเทศ หรือพระราชทานงานเลี้ยงต่างๆ แล้วในพระราชวังได้แบ่งออกเป็นสองพื้นที่ พระราชวังฐานชั้นนอก
และเขตพระราชวังฐานชั้นใน พระราชวังฐานชั้นนอก จะประกอบไปด้วยพระที่นั่งวโรภาษพิมาน กระโจมแต เรือแพพระที่นั่ง แม้ในส่วนของพระราชวังชั้นใน ก็จะมีตำหนักฝ่ายในอนุเสาวรีย์ เพราะยังมีพระที่นั่งอีกเป็นจำนวนมาก บริเวณของส่วนชั้นในจะเป็นที่ประทับ

ทีนี้ ยังเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะว่าท่านได้ทรงออกแบบ และตกแต่งเองในรูปแบบของยุโรป และที่ไม่มียังสามารถที่จะส่องกล้อง แล้วดูดาวได้อีกด้วยแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามารับชมประวัติศาสตร์ของไทย สามารถเดินทางเข้ามาได้ทุกวัน แต่ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
แล้วมีค่าบำรุงสถานที่เป็นคนไทย ราคา 30 บาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100 บาท เพื่อไปเป็นค่าปรับปรุงรักษาสถานที่ สำหรับใครที่อยากดูศิลปะประวัติศาสตร์ไทย ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความน่าสนใจ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดหลวงขุนวิน วัดเก่าแก่โบราณกลางป่าเชียงใหม่ สนใจคลิก วัดหลวงขุนวิน

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃