พระเจ้าบุเรงนองวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปรู้จักกัน ความยิ่งใหญ่ของ พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองพม่าที่ท่านทรงออกศึกรบราต่อสู้กับสยามประเทศของไทยเรา ว่าพระองค์นั้นเป็นใครกันแน่และจะมีประวัติที่สนใจมากน้อยขนาดไหน วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปชมกัน 

ความยิ่งใหญ่ของ พระเจ้าบุเรงนอง

พระเจ้าบุเรงนอง

พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนองและทรงร่วมนำศึกหลายครั้งหลายหน ในการขยายจักรวรรดิของพระราชบิดาหรือพ่อ เมื่อเถลิงราชย์แล้ว พระองค์ทรงเผชิญกับภาระที่อันเหลือบ่ากว่าแรงในการธำรงมหาหาราชอาณาจักร ที่พระบิดาเพียรได้สร้างเอาไว้ พระองค์ทรงไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าประเทศราช ครั้นเมื่อครองราชย์ได้เพียงสามปีเท่านั้น ทั้งพม่าตอนบนและอาณาจักรอยุธยาก็แข็งมากเมือง แต่พระองค์ไม่สามารถประชุมพลไปได้มากกว่าหนึ่งในสามของกองทัพในสมัยพระบิดาเพื่อยกรบไปปราบ ทั้งไม่สามารถที่จะปรองดองกับเมืองเล็กเมืองน้อย ครั้นเมื่อช่วง 1584 ถึงช่วง 1593 พระองค์ทรงเปิดศึกรบกับอยุธยาถึงห้าครั้งด้วยกัน

พระเจ้าบุเรงนอง

ซึ่งพ่ายแพ้ในทุกครั้ง ทำให้พระราชอำนาจเสื่อมถอยลง และนับแต่ปี 1593 เป็นต้นมา พระองค์กลับทรงกลับเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับการรุกรานจากอยุธยา ของไทย โดยในระหว่าง 1594 ถึง1595 อยุธยาสามารถยึดชายฝั่งตะนาวศรีได้ทั้งหมด ส่งผลให้ประเทศราชอื่น ๆ พากันแปรพักตร์จากพระองค์ใน 1597 ต่อมาใน1599 ทัพผสมจากตองอูและยะไข่บุกหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงถูกจับไปกักขังไว้ที่เมืองตองอู ส่วนเมืองหงสาวดีก็ถูกยะไข่ปล้นทรัพย์และเผาทำลายจนสิ้น หนึ่งปีให้หลัง นัดจินหน่อง เป็นโอรสพระเจ้าเมงเยสีหตูแห่งตองอู ลอบวางยาพิษพระองค์สวรรคต

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่แข็งขันรบจนอาจนับได้ว่ายิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พม่าทั่ว ๆ ไป แต่มีข้อผิดพลาดประการหนึ่งของพระองค์ คือ การที่จะพยายามควบคุมจักรวรรดิที่ใหญ่และกว้างขวาง ภายใต้ความสัมพันธ์ของในระบอบอุปถัมภ์เอาไว้ จะจึงเป็นบทเรียนแก่ผู้สืบราชสันตติวงศ์ของพระองค์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ไม่ให้ขยายดินแดนมากจนเกินควร และให้เน้นการปกครองในรูปแบบรวมศูนย์ โดยบทเรียนดังกล่าวยังเป็นเรื่องเหตุให้ปฏิรูป การปกครองในช่วงรื้อฟื้น ราชวงศ์ตองอู และปรับปรุงให้เพิ่มในช่วงของราชวงศ์คองบอง ระบอบปกครองที่จะปฏิรูปนี้ดำเนินต่อมาในจนสิ้นสุดกษัตริย์ของพม่าใน ค.ศ. 1885

ทรงครองราชย์ รวมทั้งสิ้น30 เมษายน 2093 ถึง 10 ตุลาคม 2124 รวม 31 ปี 164 วัน

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ความรู้ทั่วไป สนธิสัญญามิวนิก

เกิดปัญหาถึงเเม้จะอยู่หัวตาราง Bacon

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎