พระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทอง มาจากอำเภออู่ทองของสุพรรณบุรีหรือไม่ ใครหลายคนก็อยากจะทราบความจริงกันว่าใช่หรือไม่ วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปอ่านกันว่า ท่านเป็นชาวเมืองสุพรรณบุรีตามชื่ออำเภอหรือไม่ หรือเป็นแค่ชื่อเรียกเฉยๆ วันนี้แอดมินจะพาไปหาคำตอบกัน ไปชมกันเลย

พระเจ้าอู่ทอง มาจากที่ใด

พระเจ้าอู่ทอง
อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  หรือ นามพระเจ้าอู่ทอง ได้ทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา ได้เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 1857 และทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรเมืองอยุธยา เมื่อ จุลศักราช 712 ปีขาล โทศก ในวันศุกร์ ของเดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เวลา 3 นาฬิกา 9 บาทและ มีพระนามเต็มว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร พระเจ้าอยู่หัว และได้เสด็จสวรรคต เมื่อ ปีระกา เอกศก ในจุลศักราช 731และครองราชสมบัติ 20 ปี เป็นผู้สืบราชพระราชบัลลังก์ต่อคือ สมเด็จพระราเมศวร

พระเจ้าอู่ทองมาจากในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นเป็นแนวความคิดของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ แต่ในปัจจุบันแนวความคิดนี้นั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากการที่สำรวจหลักฐานทางโบราณคดีของ อ.มานิต วัลลิโภดม ที่เมืองอู่ทองนั้น แล้วพบว่า เป็นศิลปกรรมในสมัยทวารวดีตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 16ถึง17 ทั้งสิ้น ได้แล้วประมาณอายุเมืองนี้ว่าต้องทิ้งร้างไปก่อนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี

ซึ่งผู้สร้างพระนครศรีอยุธยาราว 200 ปีใน ศาสตราจารย์ชอง บวสเซอลิเย่ แห่งมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศสมาร่วมขุดค้นในทางโบราณคดีที่เมืองอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2511 สรุปได้ว่าเมืองอู่ทองโบราณนี้ทิ้งร้างไปแล้วเป็นเวลาถึง 300 ในปีก่อนยุคของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

ได้สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มผู้ปกครองทางเหนือ และในตำนานสิงหนวัติกล่าวว่า ในพระเจ้าอู่ทองสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรหมกุมาร ได้มีต้นวงศ์อยู่ที่เมืองเชียงแสนหรือแคว้นโยนกนคร และต่อมาพระเจ้าพรหมได้อพยพมาสร้างเมืองที่เชียงรายหรือเวียงไชยปราการ ของกษัตริย์ที่เวียงไชยปราการที่ปกครองสืบต่อมาถูกเมืองสุธรรมวดีรุกราน นั้นจึงอพยพอยู่แถบบริเวณเมืองไตรตรึงส์ที่สืบต่ออายุมาหลายชั่วคน จนจวบถึงพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ที่ท่านได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

พระเจ้าอู่ทอง
อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

จากแนวคิดต่างๆจะเห็นได้ว่ายังมีการถกเถียงกันในประเด็นที่หลายหลายกันแน่ ว่าแท้จริงแล้วท่านถือกำเนิดในสุพรรณบุรีหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ชื่อเฉยๆ และถ้าเป็นคุณผู้ชมละ เมื่ออ่านแล้วคิดว่าท่านอยู่ไหนกันค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

โดbacara168

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎