พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง สิ่งของที่ได้ใช้ในพิธีก็ล้วนแต่เป็นมรดกที่ล้ำค่ามาแต่โบราณ และเป็นของใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เพียงเท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปยากจะมีโอกาสได้พบเห็น อย่างในหมวดพระแสงก็มี พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ำสะโตง ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์

เหตุการณ์ที่มาของ พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง

พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง
พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงพม่า

เหตุการณ์ที่มาของพระแสงปืนนี้นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้านันทบุรง กษัตริย์แห่งเมืองพม่า ทราบว่าสมเด็จพระนเรศวรได้ประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และไม่ยอมขึ้นต่อหงสาวดีแล้ว และอีกทั้งพระยาเกียรติพระยาราม ๒ พระยามอญที่ส่งไปเป็นไส้ศึกนั้น ก็แปรพักตร์ไปเข้าด้วยสมเด็จพระนเรศวร จึงทำให้ สุรกรรมา เป็นแม่ทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง ยกพล ๑๐๐,๐๐๐ ติดตามมาโดยทันที

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมาถึงตรงแม่น้ำสะโตง ทรงเก็บเรือย่านแถบนั้นทั้งหมดและผูกแพเร่งพาครอบครัวมอญที่ติดตามมาด้วย พร้อมกับไพร่พลช้างม้าข้ามฟาก พอเสร็จสิ้นก็ให้เผาทำลายเรือแพทั้งหมดสิ้น พอดีกับที่กองทัพหน้าของสุรกรรมาใกล้เข้ามาถึง สมเด็จพระนเรศวรจึงให้นายทัพนายกองนำพระมหาเถรคันฉ่องและครัวมอญนั้นรีบล่วงหน้าไปก่อน ส่วนพระองค์กับทหาร ๑๕,๐๐๐ ตั้งรับอยู่แถบริมฝั่ง ไม่ให้กองทัพพม่าข้ามมาได้

เมื่อสุรกรรมาถึงฝั่งตรงข้าม ก้ได้สั่งทหารระดมยิงด้วยปืนทุกชนิดที่มีมา ในส่วนสมเด็จพระนเรศวรก็รับสั่งให้ทหารเอาปืนหามแล่น ปืนนกสับคาบชุด ให้ระดมยิงตอบโต้ แต่แม่น้ำสะโตงช่วงนั้นกว้างเกินกว่ากำลังปืนทั้งสองฝ่ายจะข้ามไปถึง นั้นจึงไม่มีไพร่พลฝ่ายใดได้รับอันตรายใด สมเด็จพระนเรศวรทอดระเนตรดังนั้นจึงทรงพระแสงปืนนกสับที่ยาว ๑ วา ๑ คืบ

พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง
พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงพม่า

 ได้เล็งไปที่สุรกรรมาซึ่งใส่เสื้อแดงนั่งเด่นอยู่บนหลังช้างริมฝั่ง กระสุนปืนต้องโดนสุรกรรมมาตายตกจากหลังช้าง ไพร่พลพม่าเห็นอัศจรรย์ดังนั้นก็จึงเร่งถอยออกจากริมฝังแล้วยกทัพกลับไป เมื่อทัพหลวงของพระพระมหาอุปราชาตามมาถึงฝั่ง รับรู้ถึงถึงความพ่ายแพ้ต่อพระองค์ดำอีกครั้ง จึงจำต้องพากันยกทัพกลับไปที่หงสาวดี จึงได้ชื่อว่าพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง

นับว่าเป็น ๑ ใน ๔ อย่างของพระบรมราชานุสรณ์ในพระวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งก็ได้กลายเป็นพระราชสัญลักษณ์ความเป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาติไทย ที่จะต้องนำเข้าตั้งเป็นเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดมา ก็คือ พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง พระแสงดาบคาบค่าย พระมาลาเบี่ยง และก็พระแสงของ้าวพระยาแสนพลพ่าย

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติของสถานที่ Alhambra

โดufathai net

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎