พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นเมืองสร้างสรรค์สำหรับงานฝีมือและศิลปะพื้นบ้านของ UNESCO อย่างเป็นทางการเชียงใหม่ในประเทศไทยได้แสดงวัฒนธรรมอันรุ่มรวยในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วเมืองและในชนบท พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในคอลเล็กชั่นนี้เผยให้เห็นวัฒนธรรมล้านนาหลายมิติในทุกความรุ่งโรจน์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในฐานะอาณาจักรอิสระ เรื่องราวของลูกชายและลูกสาวผู้ยิ่งใหญ่ และผลงานทางวัฒนธรรมของผู้ภาคภูมิใจที่ยังคงขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์มาจนถึงทุกวันนี้

รวม พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับวัดเจ็ดยอดอันเก่าแก่ ใช้เวลาขับรถ 10 นาทีทางเหนือของเมืองเก่า เป็นสถาน ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาที่ดีที่สุด พิพิธภัณฑ์สองชั้น (คล้ายบ้านล้านนาตามธรรมชาติ) รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุจากจังหวัดภาคเหนือของไทยที่อาณาจักรเดิมเคยครอบครอง หกส่วนในทั้งสองชั้นบอกเล่าเรื่องราวของเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โบราณวัตถุที่จัดแสดงบางส่วนได้รับการช่วยเหลือจากวัดที่จมอยู่ใต้น้ำเมื่อเขื่อน
พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
  • หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในอดีตศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในเขตเมืองเก่า ปัจจุบันมีห้องนิทรรศการ 15 ห้องบนสองชั้น การจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวของเชียงใหม่ในฐานะเมืองและเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี ขอบเขตของนิทรรศการกว้างอย่างน่าประหลาดใจ ครอบคลุมวิวัฒนาการจากการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการตามแม่น้ำปิงสู่อาณาจักรล้านนา ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและสยาม และประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของการบูรณาการเชียงใหม่หลังไทย
พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
  • พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อาคารศาลเทศบาลเดิมในเมืองเก่า เช่นเดียวกับอาคารในเครือ ซึ่งเดิมคือศาลากลางจังหวัด ก็ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เช่นกัน หลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่กว่า ในบริเวณศาล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาได้จัดแสดงวิถีชีวิตและศิลปะของภาคเหนือ เมื่อเดินผ่านส่วนจัดแสดงต่างๆ คุณจะพบกับสิ่งประดิษฐ์และคำอธิบายเกี่ยวกับการสักการะของชาวล้านนา จิตรกรรมฝาผนัง เครื่องเขิน และเครื่องปั้นดินเผาจากช่างฝีมือล้านนา รูปแบบสถาปัตยกรรมจากช่างก่อสร้างในท้องถิ่น และผ้าจากช่างทอชาวเหนือ การจัดแสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนระหว่างวิถีชีวิต ศาสนา และธรรมชาติของล้านนา

โดยเป็นสถานที่ที่เก่าแก่ และยังรวบรวมของที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนที่เคยมีอยู่ในอดีตและในปัจจุบันได้ตั้งโชว์ไว้ให้ทุกคนได้เข้ามารับชมกัน ซึ่งบางสถานที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจ หาก่านต้องการจะไปในบทความเราได้บอกรายละเอียดในการเดินทางให้แล้ว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ศาสนสถานใหญ่ที่สุดในโลก สนใจคลิก นครวัด

Credit ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃