พ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ในยุคสุโขทัย พระองค์ครองราชย์ตั้งแต่พ.ศ. 1781 ถึงพ.ศ. 1811 ซึ่งพระองค์ได้ของราชทั้งหมดเป็นเวลา 30 ปี โดยพระองค์มีพระมเหสีคือนางเสือง และ พระโอรสสองององค์แรกคือพ่อขุนบ้านเมือง องค์ที่สองคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และนอกจากนี้ยังมีพระราชณโอรสอีกสององแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่ปรากฏชื่อว่าพระองนี้นามว่าอะไร ซึ่งปัจจุบันหลักฐานพวกนี้ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่แน่ชัดเกี่ยวกับประวัติของพระองค์วันนี้เราจึงมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติ้ของพระองค์ว่าพระองค์มีความน่าสนใจและมีจุดที่สามารถพัฒนาเมืองไปทางไหนบ้าง

ประวัติ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

บางความเชื่อเล่ากันว่าพระองค์เป็นคนในเมืองกำแพงเพชรแต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นว่าพระองค์พระองค์ได้ประกาศตั้งสุโขทัยเป็นเมืองอิสระหลังจากที่ได้ถูกคุณสามชนเจ้าเมืองยกกองทัพมาตีเมืองตากที่เป็นด่านแรกของกรุงสุโขทัยพระองค์

จึงได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคุณสามชน ซึ่งในขณะนั้นได้กองกำลังสำคัญอย่าง พระราชณโอรสองค์ที่สามหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในครั้งนั้นที่พระองค์มีพระชนมายุได้เพียง 19 ปี แต่ในเรื่องของการสู้รบของพระองค์นั้นมีความสามารถในการสู้รบอย่างมากทำให้ในการต่อสู้ใสครั้งนั้น เมืองสุโขทัยสามารถเอาชนเขุนสามชนได้ 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

หลังจากที่สู้รบในศึกนั้นชนะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเดิมจากเจ้ารามเป็นพระขุนรามคำแหง ความหมายของชื่อคือหมายถึงผู้แข็งแกร่ง โดยพ่อขุนแล้วคำแหงเสด็จขึ้นของราชในปี 1826 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พระองค์ได้ประดิษฐ์อักษรไทย ขึ้นมา เพราะในสมัยก่อนคนไทยไม่มีภาษาใช้โดยใช้ภาษาของเป็นภาษาหลักแต่หลังจากที่พระองค์ได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาก็ได้นำอักษรนี้ว่าเป็นอักษรหลักของเมือง

ในปีเดียวกันนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างวัดมหาธาตุและโปรดให้สร้างแท่นหินศิลาบาตร  และมี ทรงมีรับสั่งให้สร้างศาลาอีกสองหลังเพื่อให้พระองค์เป็นที่ประทับในการว่าราชการ เพราะปลูกต้องการเข้าถึงประชาชนโดยการว่าราชการหรือมีการสอนหนังสือให้กับคนไทยในยุคนั้น ในสมัยที่พระองค์ขึ้นของราชนับเป็นสมัยที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในยุคของสุโขทัยเนื่องจากพระองค์มีวิชาการรบที่ห้าวหาญและยังมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์อักษรและนำมาเผยแพร่ให้แถวบ้านได้เรียนรู้

ซึ่งในยุคนั้นประชาชนเรียกว่าเป็นยุคทองเพราะประชาชนอยู่อย่างมีสุขไม่อดอยากโดยเรียกยุคนั้นคือไพร่ฟ้าหน้าใสการค้าขายทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เริ่มขยายอาณาเขตกว้างขึ้นจนสามารถรวมแผ่นดินสุโขทัยไว้ได้

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทหินพิมาย สนใจคลิก ปราสาทหินพิมาย

Credit ufa168bet 

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃