ยกเลิกทาสในประเทศไทยยกเลิกทาสในประเทศไทย 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจำชาติของประเทศไทย เนื่องจากเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศการยกเลิกทาส” หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำการปฏิรูปที่สำคัญหลายประการในประเทศไทย เช่น ในด้านระบบการศึกษาของไทย กิจการทหาร พระราชบัญญัติการรถไฟและการปลดปล่อยทาสที่ไม่มีการนองเลือดในประเทศไทย

การปฏิรูปที่สำคัญในรัชกาลที่ 5 ยกเลิกทาสในประเทศไทย

ยกเลิกทาสในประเทศไทย
วันที่สำคัญ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รัชสมัยของพระองค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2453 มีพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงการเลิกทาสและทหารเรือ (บริการแรงงานของรัฐ) เขายังมีชื่อเสียงในเรื่องชาตินิยมไทยที่เร่าร้อนของเขา และด้วยทักษะของเขาในการขจัดภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคมของยุโรป แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของสยามถูกยกให้ชาวยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงป้องกันประเทศไทยไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมด้วยการขยายมิตรภาพและเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศตะวันตกอย่างอเมริกา บริเตนใหญ่ ฝรั่งเศส และรัสเซียอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงยังคงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ส่งพระราชวงศ์ไปศึกษาในยุโรป ตลอดรัชสมัยของจุฬาลงกรณ์ นักเขียนหัวรุนแรงได้ตีพิมพ์ผลงานเป็นครั้งแรก ผลงานที่ถูกห้ามก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตให้อ่านโดยสาธารณะอีกครั้ง

ยกเลิกทาสในประเทศไทย
รูปปั้นจำลอง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเรื่องการเลิกทาส ในปีพ.ศ. 2443 พระราชบัญญัติการจ้างงานระบุว่าลูกจ้างทุกคนควรได้รับค่าจ้าง ทาสทั้งหมดในประเทศไทยได้รับการปล่อยตัวเพื่อไม่ให้ตกงาน พระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดคือการประกาศพระราชบัญญัติการเลิกทาส การเลิกทาสทำให้เขาเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่รักของทุกคนในสยามในตอนต้นรัชกาลของพระองค์ ประชากรไทยมากกว่า 1 ใน 3 เป็นทาส เป็นเช่นนั้นเพราะมีความต่อเนื่องไม่สิ้นสุดของลูกหลานทาส พวกเขาทั้งหมดเป็นทาสไปตลอดชีวิต ตามเนื้อผ้าลูกทาสก็กลายเป็นทาส

ธรรมบัญญัติในขณะนั้นได้กำหนดคุณค่าของบุตรของทาสไว้ดังนี้

1. เด็กชายราคา 14 ตำลึง

2. ราคาของเด็กผู้หญิง 12 ตำลึง

ราคาไม่สามารถลดได้ในช่วงอายุ 1-40 ปี ราคาทาสชายอายุ 100 ปี 1 ตำลึง หญิง-ทาส ราคาเพียง 3 บาท พูดตามตรง ทาสที่ไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อถอนตัวจากการเป็นทาสได้ กลายเป็นทาสไปตลอดชีวิต

พระราชบัญญัตินี้ออกโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 พ.ศ. 1874 ในกฎหมายนี้มีผลครอบคลุมถึงจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกของการบรมราชาภิเษก (พ.ศ. 2411/1868) ดังนั้นลูกทาสที่เกิดในปี พ.ศ. 2411 จึงมีสิทธิลดราคาในแต่ละปี พ.ร.บ.กำหนดราคาเด็กชายทาสเป็น 8 ตำลึง และสาวทาสเป็น 7 ตำลึง เด็กทุกคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2411 เป็นอิสระเมื่ออายุ 21 ปี

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

การพัฒนาของ อาณาจักรตามพรลิงค์

Credit บาคาร่า6666 

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎