ยุคสุโขทัยยุคสุโขทัย ก่อนได้รับเอกราช สุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรละโว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขมร จักรวรรดิเขมรซึ่งมีอายุตั้งแต่ 802 ถึง 1431 ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุโขทัยซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำยมเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ เมืองและหมู่บ้านโดยรอบค่อยๆ พัฒนาวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น ซึ่งทำให้แตกต่างจากบริเวณโดยรอบของละโว้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 สุโขทัยถูกปกครองโดย “กษัตริย์” และในยุคนี้ได้เกิดการคิดค้นภาษาไทยอย่างพ่อขุนรามคำแหง

การเปลี่ยนแปลงใน ยุคสุโขทัย

พ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้นำการปฏิวัติต่อต้านผู้ว่าราชการเขมรและขับไล่เขาออกไปได้สำเร็จ ทรงเปลี่ยนชื่อพระองค์เองว่า พระเจ้าศรีอินทราทิตย์ และทรงสถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัย ในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรงรวมเมืองรอบ ๆ เข้าเป็นสุโขทัย เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ อาณาจักรสุโขทัยประกอบด้วยหุบเขาตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด แม้ว่าจะมีวัฒนธรรมไทยที่แตกต่างออกไปก่อนการก่อตั้งเมืองสุโขทัยที่เป็นอิสระ

สุโขทัยเป็นอาณาจักรขนาดเล็กมากเพียงไม่กี่ร้อยไมล์ ด้วยการเจรจาต่อรองและกองกำลังติดอาวุธ รามคำแหงได้ขยายอาณาจักรไปยังมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก ไปจนถึงหลวงพระบางและเวียงจันทน์ในลาวทางตอนเหนือในปัจจุบัน และบางส่วนของมาเลเซียทางตอนใต้ ทรงส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งกลายเป็นส่วนกำหนดของวัฒนธรรมในสุโขทัย

การประดิษฐ์อักษรไทยยังได้รับการรับรองจากรามคำแหงอีกด้วย ใน ศตวรรษที่ 19 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยามอ้างว่าได้พบศิลาจารึกที่เรียกว่าศิลาซึ่งสืบเนื่องมาจากรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหง ศิลาดังกล่าวบรรยายถึงอาณาจักรสุโขทัยภายใต้การปกครองของพ่อขุนรามคำแหงและให้ภาพพจน์ที่ดียิ่งในรัชกาลของพระองค์

ยุคสุโขทัย
ภาพตอนกลางคืน

พันธมิตรที่รักษาดินแดนขนาดใหญ่ที่ยอมจำนนต่อสุโขทัยถูกสร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่มาจากความเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์และทรงพลังของพ่อขุนรามคำแหง เมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์ ผู้ปกครองคนต่อมาก็ไม่สามารถรักษาอาณาเขตที่กว้างใหญ่เช่นนี้ไว้ด้วยกันได้ อาณาจักรข้าราชบริพารค่อย ๆ แตกออก

ทำให้สุโขทัยเหลือเพียงดินแดนเดิมในหุบเขาแม่น้ำเจ้าพระยา ในปี ค.ศ. 1349 กองทัพจากอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของสยามได้รุกรานสุโขทัยและบังคับให้ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของข้าราชบริพารสุโขทัยมีกษัตริย์เป็นของตนเอง แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา อีกหนึ่งศตวรรษต่อมา กษัตริย์แห่งสุโขทัยสิ้นพระชนม์โดยไม่มีรัชทายาท กองทัพพม่าได้รุกรานกรุงศรีอยุธยา ทำลายราชอาณาจักรไปมาก และปล่อยให้เมืองที่เจริญแล้วก่อนหน้านี้ต้องพังทลาย

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ตอนสิ้นสุด จักรวรรดิรัสเซีย

Credit ufabet ฝากถอนผ่านวอเลท ไม่มีขั้นต่ํา

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎