วัดตระพังเงินวัดตระพังเงิน  วันนี้แอดมินจะพาทุกท่าน ไปชมประวัติศาสตร์ไทยในเมืองสุโขทัย ที่มีประวัติความเป็นมาที่นานนับร้อยปี และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในด้านประวัติศาสตร์ไทย แล้วและยังรวมประวัติศาสตร์ไทยอีกมากมาย แล้วยังเป็นประวัติศาสตร์เมืองเก่า ถ้าอย่างนั้นแนวรอช้าแอดมินจากขาไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยกันค่ะ

วัดตระพังเงิน เป็นสถานที่โบราณที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของจังหวัดสุโขทัย และยังเป็นสถานที่ที่เคารพของชาวสุโขทัยอีกเช่นกัน วัดตระพังเงิน ตั้งอยู่ในเมืองเก่าของจังหวัดสุโขทัยและ และวัดวัดตระพังเงิน ได้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดตระพังเงิน วัดเก่าแก่ของสุโขทัย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดตระพังเงิน
ด้านหน้าวัด

วัดตระพังเงินเป็นวัดที่เก่าแก่และโบราณที่อยู่ในยุคสมัยของสุโขทัย ทำให้วัดและบริเวณวัดมีโบราณสถานและความสำคัญเป็นอย่างมาก  วัดตระพังเงินได้ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยบริเวณข้างวัด
จะมีสระน้ำ  และนี่ก็คือชื่อและความเป็นที่มา และเป็นภาษาเขมร ของคำว่า ตระพัง ที่มีความหมายว่าา สระน้ำ หรือหนองน้ำนั่นเอง พื้นที่ของวัดตระพังเงิน เป็นพื้นที่ราบ เป้นพื้นที่ ที่มีการทับถม ไปด้วยกรวด ทรายที่พัดมาจากภูเขาในสมัยก่อน แต่ในจังหวัดสุโขทัย เป็นเมืองที่ติดกับแม่น้ำยม จะมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ และมีน้ำขังจึงมีการเกิดบ่อน้ำ
ที่คูน้ำบริเวณข้างวัดนั่นเอง วัดตระพังเงิน หรือโบราณสถานที่ใหม่มีกำแพง มีเพียงเจดีย์ทรงดอกบัวตูมที่อยู่ทางด้านหน้า

และยังมีเป็นพระประธานตั้งอยู่ในพระวิหาร โดยมีลักษณะเด่นกว่าวัดอื่นๆ ในสุโขทัย   เพราะจะมีพระพุทธรูปยืนและเดิน อยู่ในปางลีลา ที่ได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ ในส่วนของด้านหน้าของเจดีย์ประธาน จะมีหลังคาที่เป็นทรงจั่ว ด้านข้างจะมีหลังคาชั้นซ้อน

วัดตระพังเงิน
บริเวณวัด

นอกจากเรียกว่าเจดีย์ทรงวิมาน ส่วนมากจะพบในวัดของราชธานีสุโขทัย และพระวิหารมีขนาด เจ็ดห้อง ที่ก่อสร้าง
ด้วยอิฐ ในส่วนบริเวณเสา จากก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นผลงานของสมัยสุโขทัย  และมีความโดดเด่นในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังได้เปิดให้ผู้
ที่ดีมีความสนใจ และผู้ที่ชอบความเป็นประวัติศาสตร์ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ถึงความเป็นมาของที่นี่ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเข้ามาถ่ายรูป และเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชื่นชอบในประวัติศาสตร์ไทยในสมัยสุโขทัยนั่นเอง ทีนี้จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม เพื่อให้ นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และที่นี่ก็ยังเป็น ความเชื่อ และความศรัทธาของชาวสุโขทัยเช่นกัน

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดศรีสวาย วัดในสมัยประวัติศาสตร์สุโขทัย สนใจคลิก วัดศรีสวาย

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃