วัดพระพายหลวงวัดพระพายหลวง  เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ทุกคนคงจะนึกถึงจังหวัดสุโขทัย เพราะจังหวัดสุโขทัยเป็นสถานที่ ที่อยู่มาตั้งแต่กรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในสมัยอดีต และเมืองสุโขทัยมีความเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่มีชื่อเสียง ที่ยาวนาน วันนี้แอดมินก็พาทุกท่านไปชม และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยที่อยู่ในสมัยสุโขทัย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดพระพายหลวง
วัตถุโบราณพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง วัดเก่าแก่ในกรุงสุโขทัย

วัดพระพายหลวง  เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย และมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับจังหวัดสุโขทัย โดยวัดนี้จะมีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  ซึ่งวัดจะตั้งอยู่ในเขตของ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นจังหวัดในภาคกลางตอนบน หรือเป็นที่รู้จักกันในภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ มีแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม มีแนวภูเขาที่ยาว และยังมีแม่น้ำที่สำคัญอย่างเช่น แม่น้ำยม และยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุอย่างมากมาย โดยนี้มาตั้งแต่สมัยของกรุงสุโขทัยตอนต้น  และอยู่มาถึงในปัจจุบันนี้

วัดพระพายหลวง
บริเวณวัดพระพายหลวง

สำหรับวัด ถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ และยังมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นอย่างมาก และยังมีการก่อสร้างมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย โดยสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 1724 หรือพุทธศตวรรษที่ 1762 โดยเดิมทีเป็นวัด พุทธนิกายมหายานของชาวเขมร   อีกทั้งยังมีโบราณวัตถุ และโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มาในรูปแบบของสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมของชาวขอม  และต่อมาได้มีการปรับปรุง ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกให้เป็นพุทธสถาน  โดยมีองค์พระปราสาทจำนวน 3 องค์ ที่ได้ก่อสร้างด้วยศิลาแลง

โดยมีรูปแบบศิลปะแบบชาวเขมร และผสมผสานศิลปะแบบชาวมอญอีกด้วย มีการก่อสร้างเพิ่มเติม รูปแบบวัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยจะมีคูน้ำล้อมรอบตัวปราสาทจำนวน 3 ชั้น เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นความเชื่อและวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของชาวเขมร โดยชาวบ้านจะเรียกคูน้ำนี้ว่า  คูแม่โจน เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางชุมชน และยังเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน อีกด้วย  และนอกจากนี้ยังมีพระปรางค์ศิลาแลงจำนวน 3 องค์

วัดพระพายหลวง
รอบๆของวัด

เป็นองค์พระประธานของวัด ที่ได้มีการก่อสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะของศิลปะชาวเขมร และยังมีพระพุทธรูปปูนปั้น ด้านหน้าจำนวน 5 องค์ ซึ่งจะก่อสร้างด้วยอิฐ ที่มีความแข็งแรง และคงทน และเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเขมรที่มีความสวยงาม และมีความปราณีต  อีกทั้งลวดลายได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องพุทธประวัติตั้งแต่ในสมัยอดีต และยังได้บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และอิทธิพลของศิลปะในสมัยนั้น สำหรับใครที่ต้องการมาเที่ยวชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ หรือสามารถมาเรียนรู้ท่องเที่ยว ก็สามารถเข้ามารับชมได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนใจคลิก วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนโดย ufathai6

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃