วัดพุทธนิมิตวัดพุทธนิมิต หลายคนคงจะไม่เคยได้ยินชื่อวัดนี้ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ เป็นวัดหนึ่งของจังหวัด กาฬสินธุ์ และยังเป็นวัดที่อยู่มีคนเคารพนับถือสักการะเป็นอย่างมาก จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีคนไทยชาวพุทธ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีคนเก่าแก่โบราณ ที่มีความเคารพนับถือ  และมีความศรัทธา  แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าวัดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และมีที่มาของวัดอย่างไร วันนี้เราจะพาไปดูประวัติของวัดพุทธนิมิตกันนะคะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดพุทธนิมิต วัดไทยที่เก่าแก่ในประวัติศาสตร์ภาคอีสาน

วัดพุทธนิมิต
มุมสูงของวัด

วัดพุทธนิมิต  หรือที่บางคนเรียกว่า วัดภูค่าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ที่มีขนาดใหญ่ และยังมีพระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่อยู่บนนั้นอีกด้วย คำว่า ค่าว ในภาษาอีสานจะมีความหมายว่า เชือก   โดยจะสื่อความหมายของวัดที่มีลักษณะความยาวเหมือนเชือกนั่นเอง ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และวัดนี้ยังเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย วัดนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังมีความสวยงาม เพราะมีพระมหา
ธาตุเจดีย์ ซึ่งได้ก่อสร้างด้วยหิน และทราย ซึ่งจะมีความคงทน และมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก และวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป พระพุทธไสยาสน์ที่เป็นภาพแกะสลัก ที่มีความยาวโดยประมาณ 2 เมตร และมีอายุประมาณนับพันปีเลยทีเดียว นอกจากนี้โดยบริเวณรอบวัด และรอบอุโบสถ ยังมีการตกแต่งด้วยไม้ ที่มีขนาดใหญ่
ที่ได้นำมาจากใต้เขื่อนลำปาว เป็นไม้เนื้อหอม เป็นไม้มงคล ที่ข้ามมาจากประเทศลาว  

วัดพุทธนิมิต
ศาลาที่มีความเก่าแก่
วัดพุทธนิมิต
ภาพโดยรอบของวัด

โดยพระอุโบสถมีหลังคาทรงจั่ว ที่ซ้อนกันจำนวนสามชั้น อีกทั้งยังมีชายคาปีกนก โดยมีจำนวนทั้งสี่ด้าน โดยรอบๆ
พระอุโบสถมีการแกะสลักลวดลายที่เป็นแบบสามมิติ  และมีการเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และยังมีความสวยงาม แล้วความขลังของวัดนี้ และทำให้มีผู้คนมีความเคารพนับถือ และเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่น ร่มเย็น มีต้นไม้ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด เหมาะแก่การมาไหว้พระ และทำจิตใจให้สบาย และทำจิตใจให้สงบ ตัววัดได้ตั้งอยู่ที่ บ้านนาศรีนวล ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งจะเปิดให้ ผู้ที่มีความศรัทธา และผู้ที่อยากเข้ามากราบไหว้ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของทุกวัน สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมา ก็อย่าลืมแวะมานะคะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดใหญ่ทักขิณาราม วัดเก่าแก่ในอดีต สนใจคลิก วัดใหญ่ทักขิณาราม

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃