วัดศรีชุมวัดศรีชุม  ตำนานพระพุทธรูปพูดได้ ซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย และยังเป็นพื้นที่เมืองประวัติศาสตร์อีกด้วย  ด้วยความที่เป็นเมืองที่มีคุณค่า และล้ำค่ามากทางประวัติศาสตร์ วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปศึกษาประวัติ และความเป็นมาของที่นี่นะคะ อย่ารอช้าตามแอดมินมาได้เลยค่ะ

วัดศรีชุมตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย วัดแห่งนี้ เป็นวัดที่โบราณเก่าแก่  สถานที่นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยุ่ข้างนอกกำแพงเมือง วัดนี้เป็นวัดที่ประดิษฐานเพื่อให้รูปร่างปางมารวิชัยองค์ใหญ่ และมีนามว่าพระอจนะ และยังเป็นที่เรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ และมีมนต์เสน่ห์ และยังเป็นเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม และมาไหว้สักการะอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

วัดศรีชุม ประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัย

วัดศรีชุม
พระพุทธรูปพูดได้

โบราณสถาน ทางฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้ๆ จากตัวโบราณสถาน ได้มีร้างไม่มีพระภิกษุจำพรรษาโดยได้ใช้ชื่อวัดว่า วัดศรีชุม โดยได้คำมาจาก คำเรียกพื้นเมือง หมายถึง ต้นโพธิ์ วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดศรีชุม เพราะเป็นดงของต้นโพธิ์ แต่ในหนังสือพระราชพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาที่เขียนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไม่เข้าใจความหมายนี้จึงเรียกสถานที่นั้นว่าหรือศรีชุ่ม วัดศรีชุมนั้นสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งว่า เบื้องตีนนอน เมืองสุโขทัยนี้มีพระอาจารย์นะมีปราสาทพระประธานในมรดกจึงมีชื่อว่า อจนะ

วัดศรีชุม
องค์พระพูดได้
วัดศรีชุม
ด้านหน้าองค์พระ

ด้วยตัวโบราณสถาน ประกอบด้วย ตัวอาคารหลัก 2 หลัง โดยหลังแรก  เป็นมนฑป รุป 4 เหลี่ยม มีความกว้างประมาณ  32 คูณ 32 เมตร และมีความสูงประมาณ 15 เมตร ในด้านหน้าเป็นวิหารหลวงมีทั้งหมด  6 ห้อง ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบเจ็ดร้อยปีแล้ว เพดานผนังมีแผ่นหินฉนวนสลับภาพลายเส้นเป็น เรื่องราวในชาติต่างๆ และสลักลาย เป็นเรื่องราว
ชาดก มีจำนวน 550 พระชาติ เรียงประดับต่อเนื่องกันทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นงานจิตรกรรมไทยที่เก่าแก่มากที่สุด

วัดศรีชุมนั้น มีการสร้างวัดที่แปลกกว่าวัดอื่น และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก และได้ถูกออกแบบมา ในสมัยนั้น อีกทั้งภายในวัดยัง มีศิลปะ ที่เป็นแบบยุคสุโขทัย และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โอบอ้อม ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียว การก่อสร้าง ใช่อิฐอย่างแข็งแรงมั่นคง ไม่มีหน้าต่าง จึงทำให้แปลกตา และนี่ก็คือที่มา ว่าพระพูดได้ความจริงแล้วก็คือ
เมื่ออพูด เสียงดังๆ ออกมาอยู่ในวิหาร คล้ายกับเสียงของพระพุทธรูปนี่จึงเป็นที่มา และตำนานที่เล่าขานกันมาตั้งแต่ อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ประวัติศาสตร์ The Forbidden City สนใจคลิก The Forbidden City

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃