วัดหลวงขุนวินวัดหลวงขุนวิน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และยังนับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของทางภาคเหนือที่สำคัญแห่งหนึ่ง และมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก วันนี้แอดมินก็จะพาทุกท่านไปชมความงามด้าน สถาปัตยกรรมในรูปแบบของล้านนาโบราณ และไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่ มาดูกันนะคะ ว่าจะเป็นอย่างไร ตามแอดมินมาเลยค่ะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดหลวงขุนวิน วัดเก่าแก่โบราณกลางป่าเชียงใหม่

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดหลวงขุนวิน
ด้านหน้าวัด

วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดที่เก่าแก่โบราณ และยังเป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาของชาวจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย โดยที่ตั้งของวัด อยู่ที่ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่มีความห่างไกลจากชุมชนมาก แต่ก็ยังมีชาวบ้าน และคนที่ศรัทธาเข้ามาทำบุญ และ เข้ามากราบไหว้ และดูแลวัดเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีอายุ
ยืนยาว โดยมีอายุประมาณ กว่าเจ็ดร้อยปีแล้ว ตัววัดตั้งอยู่กลางป่า ที่มีต้นไม้และหุบเขาล้อมรอบ จึงทำให้วัดมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความร่มเย็นเป็นอย่างมาก และมีสิ่งที่สวยงามของทางวัด ก็คือ อาคารไม้ และเจดีย์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง  

วัดหลวงขุนวิน
มุมบนของวัด

ความงามของอาคารใหม่จะเป็นในเรื่องของงานสถาปัตยกรรม ที่มาในรูปแบบของล้านนาโบราณ  และยังมีพระพุทธรูปแกะสลักไม้ และยังมีบันไดพญานาคขนาดใหญ่ เป็นงานปูนปั้นที่มีสีขาว มีความสวยงดงามมาก และตัวบันได ออกแบบให้มีลักษณะที่คล้ายเกล็ดของพญานาค เหมือนเดินเข้าไป ในที่ที่เงียบสงบ และยังมีความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่าย
เป็นงานแกะสลักที่มีความสวยงาม บ่งบอกถึงความใจเย็น และความอ้อนช้อย ความประณีต ความสุขุมของผู้จัดทำ
อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ได้เดินทางมากราบไหว้สักการะ ส่วนพระพุทธรูปไม้แกะสลัก  จะมีความสูงประมาณ 9 เมตร และยังได้แกะสลักมาจากต้นไม้ใหญ่เพียงแค่ต้นเดียว

วัดหลวงขุนวิน
ไม้แกะสลักของวัด

ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสำหรับที่นี่ ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักอีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
พระอุโบสถยืน อุโบสถพระนอน และอีกหลากหลายแบบอย่างในสมัยก่อน มีเรื่องเล่ากันมาว่า ในยุคนั้นพม่าได้เข้ามาตีเมืองเชียงใหม่ จึงทำให้วัดนี้ได้กลายเป็นวัดร้างมานาน โดยมากกว่า700ปีแล้ว แต่ได้มีนายพานมาพบวัดนี้และได้มีครูบา มาบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง และวัดได้มีเจ้าอาวาส คือหลวงพ่อจรัญ ทกขญาโณ ซึ่งเป็นพระผู้ดูแลวัดนี้มาตั้งแต่สมัยอดีต โดยประมาณพุทธศักราช 2539 มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ สำหรับใครที่ต้องการเข้าไปชมประวัติศาสตร์ไทยโบราณล้านนา สามารถเข้าไปกราบไหว้สักการะได้ทุกวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวต่อไปด้วย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ถ้ำผีหัวโต ประวัติศาสตร์เก่าแก่ สนใจคลิก ถ้ำผีหัวโต 

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃