วัดเจดีย์เจ็ดยอดวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดโพธารามมหาวิหาร เจดีย์รูปทรงแปลก ประจำคนเกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) วัดนนี้ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่โบราณ และมีความเก่าแก่มาก และยังมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีความอลังการ งามตามาก ใครได้ผ่านวัดนนี้ จะรู้ว่าสวยและรู้สึกถึงความศักสิทธิ์ของวัดนนี้มาก  วันนี้แอดมินจะพาไปชมนะคะ บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะ

วัดโพธารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ วัดที่เก่า แก่และยังเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และยังมีความสำคัญทางศาสนาของคนไทยอีกด้วย วัดเจ็ดยอด หรือเจดีย์เจ็ดยอด เป็นชื่อวัดที่ชาวบ้าน และคนในท้องถิ่นกำหนดขึ้นตามลักษณะของ รูปทรง ที่มีลักษณะ เป็นเจดีย์จำนวนเจ็ดยอด บริเวณวัดทั้งหมด มีพื้นที่ ประมาณ 37 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดเจดีย์เจ็ดยอด
ด้านหน้าของวัด

วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดที่เก่าแก่ของคน จ.เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรล้านนาไทย คือ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าติโลกราช ซึ่งเป็นรัชกาลที่ 10  เมื่อปี พ.ศ. 1998  และได้มีการก่อสร้างพระอาราม จนสำเร็จ ในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์โปรดให้ปลูกต้น พระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้นำมาด้วย วัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดมหาโพธาราม นั่นเอง

วัดเจ็ดยอดเป็นวัดอาราม ที่มีความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนา วัดเจ็ดยอดได้ทำสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งใหญ่ เป็นลำดับที่ 8 ที่ได้มาจากประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกา  แล้วได้มีการมาทำสังคายนาพระไตรปิฏกที่วัดนี้ และถือว่าเป็นการทำครั้งแรกในประเทศไทย

ภายในวัดมีศิลปกรรมที่มีความสำคัญ ของสมัยล้านนา อยู่เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่สมัยกลาง พุทธศตวรรษที่ 19 จำนวนหลายแห่ง โบราณสถาน ของที่นี่มีความเป็นมา และมีประวัติของเมืองเชียงใหม่ และมีคุณค่าทางศิลปกรรม ล้านนาเป็นอย่างมาก

วัดเจดีย์เจ็ดยอด
ด้านข้างเจดีย์
วัดเจดีย์เจ็ดยอด
สมัยก่อนปรับปรุง

โบราณสถานที่สำคัญของวัด ได้แก่

1. ซุ้มประตูโถงทางเข้าวัด จะมีลวดลาย ปั้นประดับ จะก่อด้วยอิฐ หิน ปูน ช่างประตู จะเป็นรูปครึ่งวงกลม ตามแบบในสมัยล้านนา

2. มหาวิหาร สถานที่มีความสำคัญมากที่สุดในอดีต เนื่องจากในสมัยนั้น ใช้เป็นสถานที่ ประชุมพระเถรานุเถระ ทั่วอาณาจักรล้านนา  

3. พระอุโบสถ จะมีโครงสร้างเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และได้ใช้ศิลาแลง โครงสร้าง ฝาผนัง ด้านในห้องโถง จะเจาะเป็นช่องแคบๆ

4. พระสถูปเจดีย์ จะก่อสร้างด้วย อิฐ หิน ปูน ลักษณะรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม หลังคาทรงบัว

และยังมีวัดที่เก่าแก่ และเป็นศาสนสถานประวัติศาสตร์ไทย ที่เราควรรักษาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยากให้ทุกคนได้ไปกราบไหว้สักการะ และไหว้พระขอพรกันนะคะถ้าใครเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ อย่าลืมแวะกราบพระกันนะคะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทศีขรภูมิ อ่านต่อคลิก ปราสาทศีขรภูมิ

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃