วัดใหญ่จอมปราสาทวัดใหญ่จอมปราสาท  วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปชมประวัติศาสตร์ไทยที่มีตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อยู่กับคนไทยมาชั่วลูกชั่วหลาน และยังเป็นวัดที่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นตัววัด หรือภูมิทัศน์ภายในวัด เป็นสถานที่โบราณ ที่มีชาวบ้าน คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าอย่างนั้น แอดมินขออนุญาตพาทุกท่านไป ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดใหญ่จอมปราสาท วัดเก่าแก่ที่มีอายุ 500 ปี

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดใหญ่จอมปราสาท
ด้านหน้าของวัด

วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากตัวแม่น้ำเจ้าพระยา และไหลผ่านหลายๆจังหวัด ก่อนจะไหลลงสู่อ่าวไทย  และวัดได้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่  และวัดมีอายุโดยประมาณ 500 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์   โดยมีการสันนิฐานและเล่ากันมาว่าวัด ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวบ้านและคนโบราณแถวนี้จะเรียกว่า วัดใหญ่ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านได้พระราชทาน ชื่อวัดให้เป็น วัดใหญ่สาครบุรี
และท่านได้พระราชทานพระไตยปิฏก จำนวน 39 เล่ม ให้กับวัดอีกด้วย 

วัดใหญ่จอมปราสาท
บริเวณวัด

โดยภายในวัด ได้มีพระวิหารที่เก่าแก่ จะมีลักษณะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ที่การก่อสร้างจะก่อด้วยอิฐ ส่วนตรงฐานนั้นจะมีรูปร่างแอ่นโค้ง เหมือนกับท้องเรือสำเภา และมีสภาพที่ทรุดโทรม และหักพัง  ในส่วนของประตูและ
หน้าต่างจะมีการแกะสลัก และมีลวดลายของพันธุ์ต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด รูปสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นรูปภูเขา รูปต้นไม้ และรูปผู้คน ซึ่งมีลักษณะเหมือนภาพสามมิติ ซึ่งเป็นศิลปะในแบบของชาวจีน และยังเป็นศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์  

วัดใหญ่จอมปราสาท
ทางเข้าของวัด

แล้ววัดยังจัดให้เป็นแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2479    และในปัจจุบัน วัดได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร
ให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่จะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย และผู้ที่มีความศรัทธา ได้เข้ามากราบไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอดีต ท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.โดยไม่เสียค่าเข้าชมสถานที่ สำหรับใครที่ผ่านไป ผ่านมาหรือมีแพลนที่จะมาเที่ยว ก็อย่าลืมแวะกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาครกันนะคะ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง และครอบครัว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดพุทธนิมิต วัดไทยที่เก่าแก่ในประวัติศาสตร์ภาคอีสาน สนใจคลิก วัดพุทธนิมิต

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃