ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   อย่างที่สร้างกันมาว่า จังหวัด บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดใหญ่ๆ ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่รู้จักกันว่า ภาคอีสานนั่นเอง บุรีรัมย์มีคนอยู่เป็นจำนวนมากที่ จนติดอันดับที่ 5 ของประเทศไทยเลย บุรีรัมย์ ยังขึ้นชื่อว่าเป้นเมืองโบราณสถาน และโบราณวัตถุหลายแห่ง  วันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักประวัติและที่มาของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์  ว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับประวัติศาสตร์ไทย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านหน้าศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประวัติศาสตร์ไทยโบราณ

ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ คือ สถานที่ ที่คนบุรีรัมย์เคารพ นับถือ ที่เคารพสักการะ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจของชาว
บุรีรัมย์ และ คนบุรีรัมย์ศรัทธามาก และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของที่นี่ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีจุดเด่น และความสวยงาม ยังถือได้ว่าเป็นศาลหลักเมืองที่มีความสวยงามมาก  ลักษณะรูปแบบ
จะเป็นงานศิลปกรรมที่สวย ละเอียด และยังมีศิลปะของทางขอมโบราณเข้ามาด้วย  โดยมีการลอกเลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง เพราะนั่นก็คือ เอกลักษณ์ และความเป็นตัวเองของชาวบุรีรัมย์  

ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้านข้างนอกศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประตูทางเข้า

นักท่องเที่ยว หรือคนที่ไม่เคยมาที่นี่จะเข้าใจผิด คิดว่าที่นี่ คือ ประสาทหินพนมรุ้ง  เพราะมีรูปร่าง และลักษณะ
ที่มีความใหญ่โต และมีความสวยงาม เป็นอย่างมาก  จึงทำให้คนเข้าใจผิด แอดมินจะมาบอกถึงลักษณะของศาลหลักเมืองนะคะว่าเป็นอย่างไร  ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์จะมี ลักษณะเหมือนองค์พระปาง โดยจะมียอดทั้งหมด 5  ยอด  แต่ละยอดก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละชั้นจะประดับด้วยกลีบขนุน และเทพประจำทิศ เพื่อปกปักษ์รักษาทิศ ต่างๆ ของจังหวัด

ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ศาลเจ้าจีน

โดยเป็นความเชื่อของคนในจังหวัด และยังมีพระหลักเมือง ที่มีมุม 4 ด้าน โดยจะมีความหมายว่า เป็นความมั่นคง
ที่แผ่กระจายไปทั้ง 4 ทิศ ของจังหวัด ในส่วนยอดศาลพระหลักเมือง จะเป็นรูปดอกบัว ความหมาย ก็คือ เพื่อนำแสงสว่างเข้าเมืองบุรีรัมย์ และภายในศาล ก็ได้ตั้ง เสาหลักเมือง ตรงกลาง ความเชื่อของคนบุรีรัมย์ ก็เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองให้เมืองบุรีรัมย์อยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุขและในส่วนบริเวณด้านข้างๆ ของศาลหลักเมือง จะมีศาลเจ้าจีน
ที่ชาวบุรีรัมย์ ที่ทำไว้ให้ชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนได้มากราบไหว้ในบริเวณนี้ด้วย เพราะคนบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ มีเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมาก

สำหรับทุกท่านที่ มีโอกาสผ่านมาเที่ยวบุรีรัมย์ ก็อย่าลืมแวะมาไหว้สักการะขอพรกันนะคะ ที่ศาลหลักเมือง
เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิต และขอพรให้กับชีวิตเพื่อความสุขของตัวเอง

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สนใจคลิก อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃