สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่สร้างขึ้นในปี 2492 โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมในการรับประกันเสรีภาพและความมั่นคงของสมาชิกด้วยวิธีการทางการเมืองและการทหาร  NATO มีประเทศสมาชิก 29 ประเทศ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของพื้นที่แอตแลนติกเหนือ องค์กรส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยและช่วยให้สมาชิกร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและความปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหา สร้างความไว้วางใจ และป้องกันความขัดแย้ง สมาชิกยังมุ่งมั่นที่จะระงับข้อพิพาทโดยสันติ อย่างไรก็ตาม หากความพยายามทางการทูตล้มเหลว นาโต้ก็มีอำนาจทางทหารในการดำเนินการจัดการวิกฤตการณ์

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

โดยสนธิสัญญานี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายนปี 1949 คณบดี Acheson รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาและ 10 ประเทศในยุโรปตะวันตก (เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส บริเตนใหญ่ ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และโปรตุเกส) 

ได้รวมตัวกันที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ลงนามสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ในบันทึกความทรงจำหรือเรียกว่าสมุดบันทึกของเขา Dean Acheson เล่าว่า “บรรดารัฐมนตรีในสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือได้พบปะกันในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่ 2 เมษายน

เพื่ออนุมัติร่างสนธิสัญญาและจัดให้มีการลงนามในพิธีในวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเขาได้ทำการบันทึกตั้งแต่การร่างไปจนถึงวันที่ทั้ง 10 ประเทศได้มาเซ็นสนธิสัญญาร่วมกันซึ่งในสมุดยังบอกอีกว่า ประธานาธิบดี Truman ได้แสดงความห่วงใยต่อฉันอีกครั้ง ฉันบอกเขาว่าเป็นการเหมาะสมและเหมาะสมสำหรับเขาที่จะลงนามในสนธิสัญญาในนามของสหรัฐอเมริกา แต่เขาปฏิเสธที่จะทำ เขาจะเข้าร่วมในพิธีและยืนเคียงข้างฉันในขณะที่ฉันลงนาม 

สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

โดยพันธมิตรแอตแลนติกเหนือสร้างส่วนเสริมทางการทหารและการเมืองให้กับแผนมาร์แชลเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปโดยสร้างข้อตกลงป้องกันร่วมกันเพื่อต่อต้านการรุกรานที่อาจเกิดขึ้นจากสหภาพโซเวียต ในคำปราศรัยสั้น ๆ ของเขาในพิธีลงนาม ประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมนกล่าวว่าสนธิสัญญานี้ “จะสร้างเกราะป้องกันความก้าวร้าวและความกลัวการรุกรานป็นปราการซึ่งจะทำให้เราดำเนินกิจการที่แท้จริงของ กล่าวคือการที่ร่างสนธิสัญญาี้ขึ้นมาเพื่อให้ไม่ได้เกิดการรุกรานขึ้นอีกเพื่อชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นสำหรับพลเมืองของเราทุกคน 

โดยในเนื้อหาก็มีมาตราการต่าง ๆ ที่ทั้ง 10 ประเทศต้องทำตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ นอกจากนี้หากประเทศใประเทศหนึ่งผิดสัญญาก็จะโดนตามมาตราการที่เขียนไว้ในสนธิสัญญษเอาไว้บทความหน้าเราจะมาบอกถึงมาตราการสำคัญที่น่าสนใจ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

การสิ้นสุดของ สงครามเย็น

Credit ufath168

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎