สมัยอยุธยาสมัยอยุธยา เป็นช่วงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการทำให้บ้านเมืองให้เป็นที่รู้จักในหลาย ๆ ประเทศ หลังจากที่ได้มีการค้าขายกับประเทศแรก หลังจากนั้นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็กลายเนสถานที่ที่สำคัญที่สุดเพราะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่และเปลี่ยนสิ้นค้าเกือบทั่วโลก และยังบเป็นยุคที่รุ่งเรืองยาวนานถึง 500 ปีก่อนที่จะล่มสลาย

ประวัติของ สมัยอยุธยา

สมัยอยุธยา
การค้าขาย

อยุธยาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1350 และก่อตั้งเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1351 บนแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลางของประเทศไทย เรียกเมืองนี้ว่าอยุธยา ตามชื่อเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองของวีรบุรุษพระรามในมหากาพย์รามายณะของฮินดู ในปี 1360 รามาธิบดี ได้ประกาศให้ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาที่เป็นทางการ และได้รวบรวมประมวลกฎหมายตามตำรากฎหมายฮินดูและประเพณีไทยที่ยังคงมีผลจนถึงปลายศตวรรษที่สิบเก้า อยุธยากลายเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจมากที่สุดในภูมิภาค

ในที่สุดก็ยึดนครอังกอร์และบังคับให้เขมรยอมจำนนต่อการปกครองของไทย แทนที่จะเป็นอาณาจักรที่รวมกันเป็นหนึ่ง อยุธยาเป็นดินแดนที่ปกครองตนเองและจังหวัดสาขาย่อยที่ปกครองโดยสมาชิกของราชวงศ์ที่เป็นหนี้ความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ อย่างไรก็ตาม พระราชาเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่มีลักษณะเหมือนพระเจ้า ความเชื่อในความเป็นราชาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ดำเนินต่อไปจนถึงศตวรรษที่สิบแปด ราชอาณาจักรมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการพัฒนาทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจครั้งใหม่เกิดขึ้น

อยุธยาได้รับภารกิจทางการทูตครั้งแรกจากโปรตุเกส ซึ่งเมื่อต้นปีนั้นได้พิชิตรัฐมะละกาทางใต้ อยุธยาได้สรุปสนธิสัญญาการค้ากับโปรตุเกส และกับเนเธอร์แลนด์ และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับญี่ปุ่นและอังกฤษในศตวรรษที่สิบเจ็ด

สมัยอยุธยา
อยุธยาในปัจจุบัน

คณะทูตไทยไปปารีสและกรุงเฮกด้วย เมื่อชาวดัตช์ใช้กำลังเพื่อแยกสิทธินอกอาณาเขตและการเข้าถึงการค้าเสรีในปี ค.ศ. 1664 อยุธยาหันไปขอความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในการสร้างป้อมปราการ นอกจากวิศวกรก่อสร้างแล้ว มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสและแท่นพิมพ์ชุดแรกก็มาถึงในไม่ช้า

หลังจากการดิ้นรนของราชวงศ์นองเลือด อยุธยาก็เข้าสู่ยุคที่นักประวัติศาสตร์บางคนเรียกว่ายุคทอง ซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างสงบสุขในช่วงไตรมาสที่สองของศตวรรษที่ 18 เมื่อศิลปะ วรรณกรรม และการเรียนรู้เฟื่องฟู อำนาจที่เพิ่มขึ้นของพม่านำไปสู่การรุกรานอยุธยาของพม่าและการทำลายเมืองหลวงและวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2310 หลังจากนั้นก็สิ้นสุดของบสมัยนี้เพราะเกิดการนองเลือดที่ใครคาดไม่ถึงเพราะเกิดการแย่งชิงจากองค์รัชยายาทสองพระองค์และเกิดสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้น

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติ ราชวงศ์จักรี

Credit ไฮโลออนไลน์ เว็บไหนดี

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎