สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นกษัตริย์ของประเทศไทยซึ่งพระองค์เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในประเทศไทยอย่างมากเพราะท่านสามารถทำการค้าที่ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนเคยทำมาก่อนคือทำการค้าขายกับชาวต่างชาติซึ่งยุคของพระองค์เป็นยุคที่รุ่งเรืองอย่างมากตลอดทั้งเส้นสายแม่น้ำเจ้าพยาเต็มไปด้วยเรือที่แล่นเข้ามาขายของและออกไปขายของวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับบุคคลสำคัญ อย่างพระองค์ซึ่งพระองค์มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างมากและนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นกษัตริย์ที่สามารถกู้อิสรภาพให้กับคนไทยหลังจากการเสียกรุงครั้งแรก

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีนามเดิมว่าพระองค์ดำซึ่งพระองค์มีพระอนุชา มีพระนามว่าพระองค์ขาวพระองค์นำขึ้นเสด็จของราชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาปี 2133 ซึ่งพระองค์สามารถครองราชณสมบัติได้ยาวนานถึง 15ปี ตลอดการอครองราชย์ของพระองค์ พระองค์ได้กระทำเหตุการณ์ที่สำคัญทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของชาวสยามเมื่อครั้งที่เมืองพิษณุโลกแตกองค์ดำก็สามารถเกาะกู้สยามให้กลับมาเป็นอิสระได้

หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทำการสู้รบเพื่อขยายอาณาจักรของอยุธยาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวสยามว่าพระองค์มีความสามารถในการต่อสู้และการปราบัตรให้แพ้พาย หลังจากที่พระองค์ได้ทำการขยายอาณาเขตและได้เมืองขึ้นมากมายพระองค์จึงได้มีการตัดสินใจที่จะเข้าตีเมืองหงษาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดแตกหักของการทำสงครามไทยกับพม่าอย่างมากเพราะปกติพม่าจะเป็นฝ่ายที่ยกทัพมาตี ไทยตลอด

ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการข่มขวัญให้พม่าได้รู้สึกกลัวเหตุการณ์ในวันนั้นพระองค์ได้ยกทัพไปเมืองหงส์เสาวดีโดยมีกำลังพลที่ติดตามไปมากถึง 120,000 คนและเข้าล้อมเมืองหงษาโดยใช้วิธีการปิดล้อมเมืองไม่ให้มีการส่งข้าวส่งน้ำเป็นเวลาสามเดือนแต่

หลังจากนั้นไม่นานพระองค์วะก็ได้ยกกองทัพมาช่วยพระเจ้าบิวเรนนองทำให้พระนารายณ์ต้องยกกองทัพกลับไปซึ่งมีข้อสันนิษฐานที่ตามมาว่าการยกทัพกลับไปในครั้งแรกนั้นไม่ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่อย่างใด หลังจากที่พระองค์ทำการสู้รบอยู่นานพระองค์ก็สามารถเอาชนะหงษาได้

การเสด็จสวรรคตโดยพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์เดือนหกปี 2148 ซึ่งตอนนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 49 ปี พระองค์เรื่องชื่อในการสู้รบอย่างมากเพราะท่านสามารถเข้าต่อสู้กับฝ่ายศัตรูโดยมีการเดินทัพที่น่าสนใจซึ่งแตกต่างจาก พระองค์อื่นเพราะพระองค์ก่อนที่จะเข้าไปสู้รบ

จะมีการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยอมความเสียก่อน ซึ่งเมืองขึ้นหลักก็ ยอมจำนนแก่พระองค์จนสามารถรวบรวมกองทัพเข้าไปต่อสู้กับหงสาจนพระองค์สามารถเอาชัยชนะกลับมาได้ และพระองค์ยังสร้างตำนานไ้มากมายให้คนไทยรุ่นหลังได้รฟุ้ว่ากว่าจะมีแผ่นดินไทยทุกวันนี้ยากลำบากอย่างมาก

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ประวัติ Changdeokgung Palace สนใจคลิก ประวัติ Changdeokgung Palace

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃