สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสมเด็จตากสินมหาราช ซึ่งพระนามเดิมของพระองค์มีนามว่า สิน ท่านเป็นคนไทยที่มีเชื่อสายจีน และยังเป็นพระองค์แรกที่สามารถก่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมาได้ หลังจากที่พม่าบุกตีกรุงศรีแตกเป็นครั้งที่สอง ทำให้อาณาจักรกรุงศรีนั้นล่มสลาย จากการปกครองของ สมเด็จอภัยทศ สิ่งที่แตกต่างจากอาณาจักรอื่น ๆ คืออาณาจักรนี้มีพระมหากษัตริย์ที่แกครอบในอาณาจักกรุงธนบุรี เพียงแค่พระองค์เดียวนั้นก็คือสมเด็กพระเจ้าตากสินมหาราช

พระเจ้าตากสินมหาราชหรือที่เรารู้จักกันในนาม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
พระเจ้าตากสินมหาราช

หลังจากที่สูญเสียกรุงศรีเป็นครั้งที่สองและพระองค์ได้มองเห็นว่าจักทำอย่างไรถึงจะขับไล่ทหารออกไปจากบ้านเมืองให้หมดและได้เห็นหนทางและทำการขับไล่พม่าที่เหลืออยู่ได้และที่มากไปกว่านั้นคือพระองค์ตั้งใจที่จะฟื้นฟูยุคของกรุงศรีกลับมาดังเดิม

แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากการโดนทำลายการเผาบ้านเมือง ทำให้โครสร้างต่าง ๆ ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย และที่แย่ไปมากกว่านั้นคือพื้นตรงนั้นไม่สามารถทำการค้าขายได้อีกเรียกอีกอย่างว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองนั้นเสือมเสียไปหมด

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
รูปปั้นของพระองค์

สยามหรือประเทศไทยในตอนนั้น หมดหนทางที่จะสามารถหาทางออกได้พระเจ้าตากสอนจึงเห็นว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถกอบกู้ให้กลับมาดังเดิมคือ

การตั้งอาณาจักรขึ้นมาใหม่โดยใช้นามว่า กรุงธนบุรีพระองค์ใช้เวลาเพียงแค่ 7 เดือนในการฟื้นฟูในสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ การค้าขายพระองค์ก็สามารถทำได้อย่างดี

หลังจากที่กอบกู้ไทยกลับมาได้ พม่าหลังจากที่รู้ว่ามีคนตั้งตนเป็นใหญ่อีกครั้ง พระเจ้ามังระก็ได้ส่งทหาร 2000 นายเข้ามาตีไทยอีกครั้ง

ในครั้งนั้นพระเจ้าตากสินสามารถทราบเหตุการณ์ได้ทันเวลาพระองค์จึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างดีและสามารถยกกองทัพที่มีเข้ามาต่อสู้กับพม่า

ทำให้ในครั้งนั้นพระองค์สามารถเอาชนะพม่าไปได้ หลังจากการชนะพระอง๕ก็ได้เริ่มการขายอาณาเขต โดยการยกกองทัพไปโจมตีกรุงสุโขทัย

ซึ่งในครั้งแรกพระองค์โดนกระสุนปืนทำให้ต้องถอยทัพกลับมารักษา หลังจากที่รักษาแผลหายพระองค์ก็มีประสงค์ที่จะโจมตีแผ่นดินอื่น ๆ เพื่อที่จะรวมพื้นแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน และพระองค์ก็สามารถทำได้สำเร็จ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติศาสตร์ ประเทศกัมพูชา

Credit jili slot เล่นผ่านเว็บ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎