สะพานประวัติศาสตร์ท่าปายสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ตั้งอยู่ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัด ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อำเภอปายเป็นอำเภอ ที่มีขนาดใหญ่ และมีประชากรในอำเภอ เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะเป็นชาวล้านนาและชาวไทยใหญ่ มีชาวเขาอาศัยอยู่บ้างเล็กน้อย อีกทั้งในอำเภอยังมีชาวกะเหรี่ยง ม้ง  และชาวมูเซออีกด้วย และวันนี้แอดมินจะพาทุกท่าน ไปศึกษาความเป็นมาของสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย และทำไมถึงกลายเป็นที่ท่องเที่ยวในปัจจุบัน

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานไม้ยุคสงครามโลก

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
สะพานท่าปาย

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย เป็นสะพานที่ ชาวบ้านเปรียบให้เป็นประตูด่านแรกสู่อำเภอปาย เป็นสะพานไม้ ที่สร้างขึ้นในช่วงของสงครามโลก ครั้งที่สอง เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2482 กองทัพของประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาใช้เส้นทางที่นี่เพื่อไปรบกับประเทศพม่า  ทีนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่สุด กองทัพทหารประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สร้างสะพานขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทาง ในการส่งอาวุธ หรือรับ ส่งอาหารที่ข้ามไปยังฝั่งประเทศพม่า โดยตัวสะพานจะมีลักษณะแบบเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ตัวสะพาน และการใช้งานจะค่อนข้างเหมือนกัน

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
บนสะพานท่าปาย

หลังจากสงครามโลกได้ยุติลง ชาวบ้านอำเภอปาย ก็ได้กลับมาสู่ความสงบอีกครั้ง หลังจากจบสงครามโลกลง ชาวทหารญี่ปุ่นได้เผาทำลายสะพานไม้นี้ทิ้ง จึงส่งผลกระทบให้ชาวบ้านอำเภอปาย
ซึ่งเคยใช้สะพานร่วมกันกับทหารญี่ปุ่น เกิดความเดือดร้อนในการเดินทาง ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ขึ้นมาใหม่ เพื่อเอาไว้ใช้งาน และเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การทำมาหากิน แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ที่มีทั้งภูเขา และแม่น้ำ จึงทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีฝนตก น้ำท่วม และเกิดน้ำป่า จึงทำให้พัดสะพานไม้หายไป และหลังจากนั้นไม่นาน ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการสร้างสะพานนวรัตฐ์ คือสะพานเหล็ก

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
มุมล่างของสะพาน

แต่ทางเชียงใหม่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงนำมาปรับปรุง และนำมาประกอบใหม่  และได้นำมาตั้งแทนสะพานไม้ที่เสียหาย และนำกลับมาตั้งที่อำเภอปาย จนเป็นสะพานประวัติศาสตร์ท่าปายในปัจจุบันนี้

สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ในปัจจุบันมีการเทปูนคอนกรีต เพื่ออความแข็งแรง และรับน้ำหนักได้ดี
ที่นี่จึงถือเป็นจุดท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว อำเภอปายได้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยว และถ่ายภาพบนสะพาน และสามารถชมวิวทิวทัศน์บนสะพานได้ บริเวณรอบสะพานจะมีร้านค้า ร้านอาหาร และที่พัก ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น
นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์ บริเวณสะพานได้ เพื่อเข้าถึงบรรยากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ชาวบ้านที่นี่จะช่วยกันดูแลรักษาสะพาน เอาไว้สืบทอดต่อกันมา ให้รุ่นลุกหลานได้ไว้ใช้งานต่อไป

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ประวัติ Iwami Ginzan Silver Mine สนใจคลิก Iwami Ginzan Silver Mine

สนับสนุนโดย เว็บ 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃