สัญลักษณ์ของประเทศไทยสัญลักษณ์ของประเทศไทย นั่นก็คือ ธงชาติไทย มีมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตั้งแต่เด็ก เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย และบ่งบอกถึงความเป็น ประเทศไทยนั่นเอง เราไม่รู้เลยว่าธงชาติไทยมีความเป็นมาอย่างไร และใครเป็นคนสร้างขึ้นมา จดจำแต่ว่าเมื่อ ถึงเวลาแปดโมงเช้า หรือหกโมงเย็น เราจะต้องยืนตรง เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูประวัติว่าเป็นมา ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบันว่าธงชาติมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

สัญลักษณ์ของประเทศไทย
สัญลักษ์ชาติไทย

สัญลักษณ์ของประเทศไทย

ประเทศไทยได้เริ่มใช้ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมัยนั้นจะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีสีแดงล้วน ไม่มีลวดลายในผืนผ้า  ต่อมาในรัชกาลที่ 1 ช่วงรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ธงชาติจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง เพิ่มเติม คือ ตรงกลางมีรูปวงจักรสีขาว และจะใช้เฉพาะบนเรือหลวงเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 2 เป็นช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ธงชาติยังคงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงเหมือนเดิม ตรงกลาง จะมีรูปช้างเผือก ที่อยู่ในวงจักรสีขาว และยังคงใช้บนเรือหลวงเท่านั้น
และต่อมาใน พ.ศ. 2549 ได้มีการนำมาใช้ สำหรับในราชการ และต่อมาธงชาติได้แบ่งเป็นสี่ จำนวน 3 สี และ เพิ่มเติม ใช้ในสามัญชน  และ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ธงชาติได้เป็นมาตรฐาน และสีตามหน่วยสากล และได้ประกาศใช้ทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้

สัญลักษณ์ของประเทศไทย
สัญลักษณ์ไทย
สัญลักษณ์ของประเทศไทย
การตั้งธงชาติ

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์  ที่เรารู้จักกันดีและเห็นมาตั้งแต่เด็ก เป็น ผ้าที่มี สีแดง สีขาวและสีน้ำเงิน ทั้งหมดสามสี และมีห้าแถบ ตรงกลางเป็นสีน้ำเงิน ถัดลงมาจะเป็นสีขาว และสีแดง นั่นคือ สัญลักษณ์ และสีประจำชาติขอประเทศไทย  และได้มีความหมายของแต่ละสี นั่นก็คือ สีแดง หมายถึง เลือด เพื่อรักชาติ และศาสนาศาสนา สีขาว หมายถึง
ความบริสุทธิ์แห่งศาสนาของไทย และสีน้ำเงิน หมายถึง ส่วนของ พระมหากษัตริย์ไทย  โดยทั้งสามสีนี้ เราจะเรียกว่า ธงไตรรงค์นั่นเอง และแสดงถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย

อีกทั้งยังมีความหมายไปถึง ความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นเอกราช ความชนะของประเทศไทย และยังเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ให้มีจิตใต้สำนึก ในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อีกด้วย และยังให้คนไทยมีจิตใต้สำนึก ในการรักแผ่นดินไทยด้วย  และยังมีข้อบังคับ การชักธง ใช้ธง และแสดงสัญลักษณ์
อีกทั้งยังมีการร้องเพลงชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเป็นการเคารพ รักชาติ รักแผ่นดิน และยังเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ตามหลักสากลของไทย เพื่อให้คนไทย ได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และปลูกฝัง ให้คนรุ่นใหม่ มีจิตใต้สำนึก ที่รักประเทศไทยมากขึ้น

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

TIAN AN MEN สนใจคลิก TIAN AN MEN

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃