อุทยานธรรมเขานาในหลวงอุทยานธรรมเขานาในหลวง  ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  บางจังหวัดในภาคใต้ตอนบนและมีพื้นที่จังหวัด ที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ที่เก่าแก่มาก เป็นจังหวัดที่ติดกับทะเล และเกาะหลายแห่ง ชาวบ้านคนท้องถิ่น ส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลัก วันนี้ แอดมินจากพาไป ชมประวัติศาสตร์ไทยของชาวสุราษฎร์ธานี

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานธรรมเขานาในหลวง
ภาพถ่ายด้านบน

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ของคนสุราษฎร์ธานี

อุทยานธรรมเขานาในหลวง อยู่ที่ คำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่ที่เก่าแก่  เเละมีมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ไทย โดย สมัยก่อน มีชาวบ้าน เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึ่งในขณะนั้นนบริเวณเขานาใน ได้อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์ ชาวบ้านจึงเข้าไปขอ และเจรจาเพื่อขออยู่อาศัย และอยู่เพื่อทำมาหากิน และต่อมาก็ได้มีชาวบ้านจากพื้นที่อื่นๆเข้าามาอยู่ด้วย จนทำให้มีชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น

ชุมชนจึงใหญ่ขึ้น และได้ขยายตัว มีการตั้งวัด ตั้งโรงเรียน และสถานีอนามัย จนทำให้มี จนถึงปัจจุบันนี้  และได้ตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรม รอยพระพุทธบาท และมีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้าน คนในท้องถิ่น หรือคนที่มาจากต่างจังหวัด ที่มีความเคารพนับถือ และเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็น จะเดินทางเข้า กราบไหว้ขอพร หรือมาปฏิบัติธรรมที่นี่  

ในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้มี เรื่องเล่ามาว่า สถานที่นี่ เป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า ของพระพุทธศิลาวดี ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ถูกก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง ที่นำมาจากเมืองกำแพงเพชร โดยได้ตั้งอยู่บนยอดสูงเขาหินปูน และมีความสูงวัดจากพื้น ดินประมาณ 300 เมตร  และยังให้ที่นี่เป็นแหล่งรวมความเชื่อ และความศรัทธาของชาวบ้านที่นี่ 

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานธรรมเขานาในหลวง
ทางขึ้นอุทยาน
อุทยานธรรมเขานาในหลวง
ด้านบนของอุทยาน

ภายในอุทยานธรรมเขานาในหลวง  ได้มีความสวยงามด้านศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมต่างๆ โดยมีซุ้มประตูแบบโบราณจำนวน 9 ยอด มีชื่อตรงประตูซุ้มว่า “พุทธวดี” ไล่เลียงมาตั้งแต่ซุ้มประตู จนมาถึงไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างของที่นี่  ที่ใครๆพบเห็น ก็ต้องประทับใจ นั่นก็

คือ แสงของพระอาทิตย์ตก ในตอนเย็น ซึ่งแสงได้ไปกระทบเข้ากับซุ้มประตู จึงทำให้ เกิดเป็นภาพที่สวยงามมาก เกินคำบรรยาย และไม่สามารถ บอกเล่า มาเป็นตัวหนังสือได้
 สถานที่แห่งนี้ เหมาะสำหรับ นักท่องเที่ยวที่อยากมาแสวงหาความสงบ ร่มเย็น อยู่กับตัวเอง  หรือจะมาปฏิบัติธรรม เพราะที่นี่ เงียบสงบ หากใครสนใจก็สามารถไปที่นี่ได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สนใจคลิกเลย ศาลหลักเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สนับสนุนโดย bacara 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃