อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร   วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปชมประวัติศาสตร์ไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  ถือว่าหลาย ร้อยปีมาแล้ว มาดูมรดกโลก ที่มีความสวยงามในประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไร และทำไมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กัน วันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปหาคำตอบตามแอดมินมาเลยค่ะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ประวัติอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
พระขนาดใหญ่

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีวัดด้านในที่มีขนาดใหญ่มาก โดย ประมาณ 40 วัด และถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์
อย่างหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร เพราะที่นี่มีเสาศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่
มีสิ่งโบราณสถานสวยงามและขนาดใหญ่มาก ลักษณะด้านหน้าจะเป็นศิลปะ และสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกด้วย  โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด เขตกำแพงเมือง  โดยประมาณ 503 ไร่ และนอกเขตกำแพงเมือง 1611 ไร่ ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้รับให้เป็น ศาสนสถานและยังได้รับให้เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่
12 ธันวาคม พ.ศ. 2534  องค์การยูเนสโกนั่นเอง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ด้านหน้า

โดยอุทยานฯจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก ของทางแม่น้ำปิง และเขตอุทยาน เป็น 2 เขต เขตภายในกำแพง และเขตนอกกำแพง และยังมีวัด ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้ว
วัดพระธาตุ วัดพระนอน วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดสระแก้ว วัดสิงห์ ซึ่งแต่ละวัดเป็นสถานที่สำคัญ และยังเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร  ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและมีความหมายที่แตกต่างกัน อยู่คนใน กำแพงเพชร ก็ยังเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ และยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย และยังเป็นสิ่งที่อยู่กับคนกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยอดีตโบราณมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย  

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
บริเวณวัด

แหล่งโบราณ สถานของที่นี่ เป็นเมืองโบราณที่มีความแตกต่างจากที่อื่น ด้วยความที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่มากมาย คุณทำให้ร่มเย็นเป็นสุขและมีเงาของต้นไม้ที่สวยงาม และยังเปรียบเสมือนอยู่ในพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ติดกับวัด พระสี่อิริยาบถ
เป็นวัดที่มีอายุ ราวศตวรรษที่ 20 – 21 ปี  โดยมีวัดสิงห์ พื้นที่วัดจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม หันไปทางทิศตะวันออก ภายในวัด
จะประกอบไปด้วยพระอุโบสถ หรือพระวิหาร มีกำแพงกั้นเป็นศิลาแลง มีความแปลก ศิลาแลง เป้นแร่เหล็กชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ มีขนาดเล็ก สามารถตัดหรือขุด และนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป้นกำแพงเมือง
หรือเป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ประติมากรรมต่างๆ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ที่มาของเครื่องเเต่งกาย สนใจคลิก ที่มาของเครื่องเเต่งกาย

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃