อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในอำนาจสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 11 พนมรุ้งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประวัติศาสตร์เขมรที่สวยงามและมีความสำคัญที่สุดในประเทศไทย อาจเป็นต้นแบบของสถานที่สำคัญอีกแห่งที่เรียกว่านครวัด 

ทำเลที่ตั้งเพียงพอให้เหตุผลในการเยี่ยมชมเนื่องจากพนมรุ้งถูกสร้างขึ้นบนภูเขาไฟสูง 1256 ฟุตที่ไม่ใช้งาน มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางจากนครไปยังพิมายเช่นเดียวกัน วัดฮินดูที่ซับซ้อนแห่งนี้เป็นตัวแทนของอุทยานประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบูรณะอย่างครอบคลุมที่สุด โครงสร้างในพนมรุ้งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโดยหลีกเลี่ยงการใช้เป็นสนามรบและด้วยพื้นที่จำกัดที่มากเกินไป

ความสำคัญและพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาณาจักรโบราณ

มีหลายพื้นที่ในอุทยานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น วัตถุทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม แผนผังทั่วไปของอุทยานแสดงถึงความเชื่อของชาวฮินดู อาคารเรียงรายไปจนถึงเจดีย์หลัก ซึ่งแสดงถึงแผนผังของสวรรค์ในศาสนาฮินดูซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่พระอิศวร ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมก็คืองานแกะสลักทางศาสนาที่พบบนพื้นผิวด้านนอกของอาคารทุกหลัง 

สิ่งเหล่านี้มักแสดงถึงเรื่องราวของเหล่าทวยเทพ อีกทั้งยังมีองค์ประกอบทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยที่ได้มีการดัดแปลง อิทธิพลทางพุทธศาสนาสามารถมองเห็นได้ในช่วงศตวรรษที่ 17 ต่อจากนี้ไปในส่วนเพิ่มเติมของอุทยานฯ รวมทั้งเจดีย์ บันได และสะพานพญานาค

วิหารหลัก ในวิหารหลักที่พนมรุ้ง วัตถุทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (พระอิศวร ลิงคำ) มีแนวโน้มว่าจะประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางของหอคอย โบราณวัตถุได้หายไปนานแล้ว แต่ท่อส่งน้ำที่ไหลผ่านลึงค์ยังคงมีอยู่ งานแกะสลักที่วิจิตรบรรจงและรูปแกะสลักของชาวฮินดูทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญมากเพราะได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

นอกจากนี้ยัง มีการจัดเก็บตำราศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาไว้ที่นี่ ส่วนสำคัญของหอคอยเหล่านี้โดยเฉพาะเสาหลักคือทับหลังและหน้าจั่ว สิ่งเหล่านี้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงด้วยภาพนูนต่ำนูนบางตอนจากตำนานฮินดู พวกเขาพรรณนาพระอิศวรร่ายรำพระนารายณ์เอนกายและการแสดงออกของพระนารายณ์ในรูปแบบของพระราม นอกจากนี้ยังมีงานแกะสลักที่แสดงถึงพิธีทางศาสนาและกิจกรรมประจำวันต่างๆ เนื่องจากงานแกะสลักเป็นลักษณะเด่นของพนมรุ้งโดยท่านสามารถเข้ารับชมได้ที่ จังหวัดบุรีรัมย์

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ประวัติและที่มาของ พระที่นั่งอัมพรสถาน

Credit lucabet168

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎