อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานีอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี แหล่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และที่มีมานานมากกว่า 100 ล้านปีแล้ว ภูพระบาท ตั้งอยู่บนเชิงเทือกเขาภูพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัด อุดรธานี  เทือกเขาภูพาน จะเป็นเทือกเขาหินทราย
ที่เกิดจากการผุพังของก้อนหินขนาดเล็ก ใหญ่  โดยมีความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 320 – 350 เมตร
และมีสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อม โดยรวมเป็นป่าโปร่ง และบริเวณนี้จะมีก้อนหิน โขดหิน ผาหิน เป็นจำนวนมาก โดยวางกระจัดกระจายกันออกไป และก้อนหินเหล่านี้ มีการผุกัดกร่อน ไปตามสภาพ โดนแดด โดนฝน เสื่อมโทรม และตามกาลเวลาของธรรมชาติ  และก้อนหิน จะค่อยๆ กลายมาเป็น เพิงผา หรือหน้าผา ในปัจจุบันนั่นเอง

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี แหล่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่

ภูพระบาท  มีความเป็นมาจาก รอยพระพุทธบาทอยู่บนเทือกเขา และจะมีพวกหิน และเพิงหินที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ วางกันอยู่ เป็นจำนวนมาก โดยหินทั้งหมด จะมีอายุโดยประมาณ 130 ล้านปีเลยทีเดียว 

อุทยาน ประวัติศาสตร์ ภูพระบาท จะมีโบราณวัตถุ และโบราณสถานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น หอนางอุสา หอนางอุสา ก็คือ จะเป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ โดยหอนางอุสา จะมีลักษณะที่เปนหินมีขนาดที่ใหญ่ โดยจะมีความสูงมากกว่า  10 เมตรเลยทีเดียว จะมีลักษณะ และรูปคล้ายกับดอกเห็ด จะวางตั้งอยู่กลางลานกว้างหินโล่ง 

ทางหลักฐานโบราณคดีที่ได้ค้นพบ หอนางอุสาน่าจะมีอายุที่ยาวนานเก่าแก่มาก โดยคาดว่าน่าจะสมัยทวารดี และต่อมาได้ถูกดัดแปลง และเอามาใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ หรือใช้เพื่อเป็นที่ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนั่นเอง

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
ผาหินบนภูพระบาท
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
หอนางอุสา

อุทยาน ประวัติศาสตร์ ภูพระบาท  เป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  โดยทางกรมศิลปากร ได้ขออนุญาตให้พื้นที่ป่าผืนนี้ เป็นจำนวน 3430 ไร่ จากกรมป่าไม้ และได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถาน ไว้ในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

จากนั้นกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาพัฒนาจนกลายเป็นแหล่ง ภูพระบาท ในปัจจุบันนี้  และได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2535 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด อุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท และภายในอุทยานยังมีหินสวยๆ และถ้ำอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถ้ำโนนสาวเอ้  ถ้ำลายมือ  ถ้ำวัวแดง นักท่องเที่ยวสามารถ ถ่ายรูป หรือชมศิลปะสมัยก่อนได้เลย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากมาเที่ยว  หรือเที่ยวชม อุทยาน ประวัติศาสตร์ ภูพระบาท สามารถมาได้ทุกวัน  เวลา 08.00 – 16.30 น. และจะมีอัตราค่าเข้าชม

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

พระราชวังและป้อมปราการในเกาหลีใต้ สนใจคลิ๊ก พระราชวังและป้อมปราการในเกาหลีใต้

สนับสนุนโดย บาคาร่า 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃