อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถาน และอุทยานประวัติศาสตร์  แห่งหนึ่งแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีความสำคัญ และมีความเก่าแก่ อีกทั้งยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว วันนี้แอดมินจะพาทุกคน ไปชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง ตามแอดมินมาเลยค่ะ

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ด้านหน้าอุทยาน

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มรดกโลกของจังหวัดเพชรบูรณ์

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จะตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จะประกอบไป 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นพื้นที่เมืองโบราณศรีเทพ ต้องมีนี้จะมีพื้นที่โดยประมาณ 2889 ไร่  หรือประมาณ 4.7  ตารางกิโลเมตร โดยมีลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำอยู่ล้อมรอบ และได้แบ่งพื้นที่ภายในเป็น  2  เมือง พื้นที่ในเมืองจะประมาณ 1300 ไร่ มีช่องประตูเมืองจำนวน 6 ช่อง ที่นี่จะมีสระน้ำขนาดใหญ่
และ ขนาดเล็กอยู่รอบๆ มีประมาณ 30 สระ ภายในเมืองมีปรางค์ลพบุรีอยู่สององค์ จะเรียกว่าปรางค์องค์พี่

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ตัวอุทยาน

และปรางค์องค์น้อง จากวางตั้งอยู่ทางทิศเหนือนอกกำแพง และยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ มีชื่อว่าสระแก้ว และสระขวัญ
และยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ อยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นงานสถาปัตยกรรม และได้รับศิลปวัฒนธรรม ของชาวขอม และเขมรเป็นส่วนมาก และคาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า 1000 ปี ได้มีการสำรวจและขุดค้น จากกรมศิลปากร
พบว่ามีความเก่าแก่มากและอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2500 ปี และยังได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ ที่มีอายุเก่าแก่มากถึง 1800 ปี

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
มุมบนของอุทยาน

โบราณสถานที่สำคัญ เช่น ปรางค์ศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยอิฐ  และตั้งอยู่บนศิลาแลงขนาดใหญ่ ฐานเป็นบัวลูกฟัก เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมแบบเขมรโดยทั่วๆไป ในการขุดค้นพบ บริเวณนี้ชิ้นส่วนที่ทับกัน มีรูปลาย สลักพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 และได้พยายามซ่อมแซมดัดแปลง

ปรางค์สองพี่น้อง รูปแบบ และลักษณะเป็นงานสถาปัตย์ ในวัฒนธรรมของเขมร จะเป็น ปรางค์ 2 องค์  ที่วางตั้งอยู่บนศิลาแรงขนาดใหญ่

เขาคลังใน ถูกสร้างขึ้น เมื่อพุทธศตวรรษที่ 12 สำหรับศาสนสถาน เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติอันมีค่า ต่างๆ เข้าคลังรายตั้งอยู่เกือบกลางเมือง ลักษณะการตั้งวางผังเมืองคล้ายกับเมืองทวารวดี โดยดูจากรายละะเอียดปูนปั้นนั่นเอง


นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และคิดค่าเข้าชมคนไทย 10 บาท
ถ้าต่างชาติ 30 บาท ในการเที่ยวชมอุทยาน ทีนี้จะมีรถนั่งชม คันล่ะ 600 บาท  พิเศษสุดที่นี่ยังมีการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้างที่ได้ ขุดเจอเมื่อปี พ.ศ.2531 อีกด้วย

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ปราสาทกู่สันตรัตน์ สนใจคลิก ปราสาทกู่สันตรัตน์

สนับสนุนโดย เว็บ 168

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃