เจ้านายฝ่ายเหนือหากจะพูดถึงที่มาที่ไปของ เจ้านายฝ่ายเหนือ หลายคนคงจะไม่เข้าใจว่าคืออะไร แต่ในทางของประวัติศาสตร์นั้น มีเรื่องราวมากมายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ ว่าแท้จริงแล้วการปกครองในสมัยก่อนแบ่งตามลักษณะระบบภาค ในวันนี้แอดมินขอนำทุกท่านมารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในเรื่องของเจ้านายฝ่ายเหนือกัน ว่าจะมี่ที่มาที่ไปอย่างไร ไปชมกันค่ะ

เรื่อง เจ้านายฝ่ายเหนือ

เจ้านายฝ่ายเหนือ
ภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ

เจ้านายฝ่ายเหนือ นั้นหมายถึง เจ้านายที่ผู้สืบเชื้อสายในราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรของหัวเมืองเหนือ ซึ่งเข้ามาเป็นประเทศราชอาณาจักรในรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็อันได้แก่ เจ้าในราชวงศ์ทิพย์จักรที่ได้ปกครองนครเชียงใหม่ นครลำปาง และนครลำพูน ราชวงศ์น่านที่ปกครองเมืองนครน่าน และ ราชวงศ์เทพวงศ์ที่ปกครองเมืองนครแพร่

ในอดีตเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ นั้นมีอำนาจสิทธิ์ขาดปกครองดินแดนของตน แต่ก็มีหน้าที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการถวายราชสำนักสยามเพื่อได้แสดงความจงรักภักดีเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามราชสำนักสยามก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในราชสำนักประเทศราชได้หลายครั้ง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงได้ยกเลิกการปกครองแบบประเทศราชเพื่อรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่เมืองกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าประเทศราชก็ให้สิ้นสุดในเมื่อเจ้านครนั้นถึงแก่พิราลัย

ในปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือใน ราชวงศ์ทิพย์จักรก็ยังคงมีการสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยคำว่า เจ้า เป็นเพียงการยกย่องอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มคนในภาคเหนือเพื่อเป็นการให้เกียรติตามธรรมเนียมไทยล้านนาเพียงเท่านั้น ไม่ใช่คำนำหน้าชื่ออย่างเป็นทางการตามกฎหมายเหมือนในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เจ้านายฝ่ายเหนือ
ภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ

ยกเว้นแต่ราชบุตรของพันเอกพระเพชรคีรีศรีราชสงคราม เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง โดยในบัตรประชาชนจะมีคำนำหน้าชื่อว่า เจ้า เช่น เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง ดังเช่นในประกาศในราชกิจจานุเบกษา เจ้านายฝ่ายเหนือปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่มดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเมื่อปี พ.ศ. 2501 ในนามของ มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

จากที่มาที่ไปเราจะเห็นได้ว่าเรื่องราวการปกครอง มีเรื่องราวที่มากมาย ที่หลายคนยังไม่ทราบกัน ว่าเรื่องราวที่แท้เป็นอย่างไร อีกทั้งยังมีเจ้านายฝ่ายต่าง ๆ อีกมากมายในประเทศไทยของเราที่หลาย ๆ คนยังไม่รู้ สำหรับวันนี้แอดมินหวังว่าหลายๆคนคงจะได้รับประโยชน์ที่ดีกันนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

กษัตริย์องค์แรกของบ้านพลูหลวง สมเด็จพระเพทราชา

ดย ดัมมี่ออนไลน์ เงินจริง

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎