เมืองนนทบุรีเมืองนนทบุรี ในครั้งแรกนั้นจะมีชื่อว่า อำเภอตลาดขวัญ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้ปรากฏชื่ออำเภอนี้ในชื่อเอกสารที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในอย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 ซึ่งได้ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอนนทบุรี โดยจะปรากฏชื่อเอกสารเกี่ยวข้องกับชื่ออำเภอนี้ ในราชกิจจานุเบกษาอย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในส่วนตัวอาคารศาลากลางเมืองนนทบุรี ข้างแถบวัดท้ายเมือง ในตำบลตลาดขวัญ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสวนใหญ่

ประวัติศาสตร์ เมืองนนทบุรี

เมืองนนทบุรี
อดีตเมืองนนทบุรี

เนื่องจากอำเภอนนทบุรีนั้นมีอาณาเขตกว้างขวาง บางท้องที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมากเกินไป กระทรวงนครบาล เป็นหน่วยงานที่ดูแลหัวเมืองต่าง ๆ ในมณฑลกรุงเทพขณะนั้น จึงได้พิจารณาโอนตำบลท่าอิฐซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปขึ้นตรงกับอำเภอปากเกร็ดในปี พ.ศ. 2463 และโอนตำบลบางเลนซึ่งตั้งอยู่ตรงทางด้านตะวันตกสุดของอำเภอ ไปขึ้นรวมกับอำเภอบางแม่นางในปี พ.ศ. 2464 ณ พ.ศ. 2470

 อำเภอนนทบุรีจึงเหลือท้องที่การปกครองอยู่ด้วยกัน 12 ตำบล อันได้แก่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางกระสอ ตำบลท่าทราย ตำบลลาดโตนด ตำบลบางเขน ตำบลบางตะนาวศรีหรือสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางสีเมือง หรือบางศรีเมือง ตำบลบางกร่าง ตำบลบางข่า ตำบลบางรักน้อย และตำบลไทรม้า เมื่อถึงในปี พ.ศ. 2471 อำเภอนนทบุรี ก็ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่โรงเรียนราชวิทยาลัย แถบบ้านบางขวาง ตำบลบางตะนาวศรี ในปัจจุบันคือศาลากลางจังหวัดหลังเก่าบริเวณท่าน้ำนนทบุรี ตรงตำบลสวนใหญ่

เมืองนนทบุรี
อดีตเมืองนนทบุรี

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2481 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนชื่ออำเภอนนทบุรีเป็น อำเภอเมืองนนทบุรีเนื่องจากทางราชการได้มีนโยบายเปลี่ยนชื่ออำเภอที่เป็นที่ตั้งจังหวัดเป็น อำเภอเมือง ซึ่งอย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2486 ทางจังหวัดนนทบุรีก็ถูกยุบลงเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของราชการ

 เนื่องจากขณะนั้นอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อำเภอเมืองนนทบุรีจึงได้ย้ายไปขึ้นกับจังหวัดพระนครและได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอนนทบุรี จนในกระทั่งวันที่ 9 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดนนทบุรีนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อำเภอนนทบุรีจึงได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น อำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎

ที่มาที่ไปของ อาณาจักรล้านช้าง

โดย เสือมังกร

🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎 🔎