เมืองพุกาม อาณาจักรอันรุ่งเรืองของประเทศพม่าเมืองพุกาม อาณาจักรอันรุ่งเรืองของประเทศพม่า ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากรที่อุดม สมบูรณ์ และยังเป็น
เมืองโบราณ  เมืองแห่งวัฒนธรรม และเมืองพุกาม ยังเป็นดินแดนแห่งเจดีย์สองพันองค์ ที่ได้รับการรับรอง จากองค์การ
ยูเนสโก และคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโก โดยได้ระบุไว้ว่า ให้เมืองพุกาม

มีความสำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่สำคัญหลักๆของชาวพม่า และยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับบูชา สักการะของผู้ที่เคารพของชาวโลกอีกด้วย  และยังยกเมืองพุกามให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม  
เมืองพุกาม ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์  ประเทศพม่า  มีความสำคัญในฐานะเมืองหลวง ของอาณาจักรพุกาม  
โดยมี  “พระเจ้าอโนรธามังช่อ” เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม
🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

เมืองพุกาม อาณาจักรอันรุ่งเรืองของประเทศพม่า
เมืองพุกาม

เมืองพุกาม ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยมากในยุคนั้น อาณาเขตของเมืองพุกามยาวแผ่ไปจนถึงประเทศศรีลังกา อินเดีย  ไทย และจีน ในยุคนั้นเมืองพุกามมีความเจริญ และ รุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีเจดีย์นับหมื่นองค์ ก่อนจะพังทลายลง
จากเหตุการณ์สงคราม และภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว และได้พังทลายลงไปตามกาลเวลา ในปัจจุบันเหลือเจดีย์เพียงประมาณสองพันองค์

เมืองพุกาม อาณาจักรอันรุ่งเรืองของประเทศพม่า
เจดีย์ที่เมืองพม่า
เมืองพุกาม อาณาจักรอันรุ่งเรืองของประเทศพม่า
บรรยากาศพุกาม

เมืองพุกาม อาณาจักรอันรุ่งเรืองของประเทศพม่า

ปัจจุบัน เมืองพุกาม ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  โดยจะเเบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. เขตเมืองเก่า เป็นเขตที่ตั้ง อาณาจักรพุกาม  
2. เขตเมืองใหม่ เป็นเขตที่ อยู่อาศัยในปัจจุบัน
3. เขตยองอู  คือเขต พาณิชยกรรม และเขตเศรษฐกิจหลักๆ โดยจะมีสนามบิน ชื่ออสนามบินยองอู เป็นสนามบินประจำเมืองพุกาม สนามบินยองอู สามารถสร้างรายได้หลักให้กับ เมืองพุกามได้เป็นอย่างมาก  
เมืองพุกาม ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และ ประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลก และจะมาเที่ยวตลอดทั้งปี  โดยหลักๆ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ จะเป็นนักท่องเที่ยวจากทางแถบเอเชีย

เมืองพุกาม ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ในสมัยก่อน ที่นี่เคยมีเจดีย์มากมาย
ถึงสี่พันองค์เลยก็ว่าได้ และต่อมาได้พังทลายลงไปจนเหลือให้เห็นในปัจจุบันเพียงสองพันองค์   
และเจดีย์แห่งแรกของเมืองพุกาม คือ เจดีย์ชเวซีโกน  ได้สร้างโดยพระเจ้า อโนรธามังช่อ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม  นอกจากเจดีย์ชเวซีโกนแล้ว ยังมีเจดีย์ที่สำคัญอีกหลายองค์ และวัดที่สำคัญอีกหลายวัด เช่นเดียวกัน
🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

ยุคหิน สนใจคลิก ยุคหิน

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃