เมืองโบราณดงละครเมืองโบราณดงละคร โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุด  ตั้งอยู่ในเขต อำเภอดงละคร จังหวัดนครนายก ที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่มาก ซึ่งมีการถูกค้นพบเมืองเก่า บนพื้นที่ประมาณ 3000 ไร่  และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 700 -800 เมตร และได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

เมืองโบราณดงละคร
พื้นที่ภายใน

ที่มาของ เมืองโบราณดงละคร

เมืองโบราณดงละคร เป็นเมืองโบราณ อดีตเคยที่ตั้งอยู่ในสมัยทวารดี และเมืองขอม  สมัยนั้นขอมมีอำนาจมาก
มีอำนาจในเรื่องการปกครองบ้านเมือง  เมืองโบราณดงละคร ที่นี่มีพื้นนที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งที่นี่จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครนายก ประมาณ 9 กิโลเมตร   เมืองโบราณดงละคร จะมีพื้นที่เป็นรูปไข่  ไม่กลมมาก จะออกเป็น
วงรีๆ จะเรียกว่า ชั้นนอก และชั้นใน  และยังมีบริเวณรอบๆจะมีแนวกั้นเป็นคันดินสองชั้น แต่ในปัจจุบันจะเหลือพียงแค่ชั้นเดียว เนื่องจากสภาพแวดล้อม และภัยธรรมชาตินั่นเอง  คันดินจะกั้นเป็นแนวกำแพง ชั้นดินมีความแข็งแรง ทนทาน
และหนาแน่นมาก โดยชาวบ้านและคนในท้องถิ่น จะเรียกว่า สันคูเมือง   โดยกำแพงเมืองจะสูงประมาณ 3 เมตร มีความกว้าง 350 เมตร มีความยาว 550 เมตร และยังมีคูเมืองโดยรอบทั้ง 4 ด้าน

เมืองโบราณดงละคร
ด้านในของเมืองโบราณ

ได้มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุโบราณหลากหลายแบบ เช่น เครื่องประดับต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น  แหวน กำไล ตุ้มหู ลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน  และพวดเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา อีกทั้งยัง ค้นพบพวก
หินแกะลายต่างๆ  และงานแกะสลักต่างๆ  ที่มีตราประทับ เป็นรูปช้าง  และยังมีกระดูกของบุคคลสำคัญในเมืองนี้อีกด้วย และยังขุดค้นพบของมีค่าหลายอย่างปะปนอยู่ด้วย ซึ่งสามารถหลักฐาน เพื่อแสดงหลักความเป็นมา และประวัติความเป็นมาของที่นี่ และยังมีบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆกับลุกนิมิตในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่ ศศวรรษที่ 14 จนถึง 16  

เมืองโบราณดงละคร
ทางด้านในของที่นี่
เมืองโบราณดงละคร
พื้นที่ที่ขุดเจอกระดูก

เมืองโบราณดงละคร ยังมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ชาวบ้าน หรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมา จะได้ยินเสียงเพลง หรือเสียงมโหรี คล้ายๆกับว่าที่นี่กำลังมีการแสดงอยู่  หรือกำลังทำกิจกรรมอยู่   ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันโกน หรือวันพระ ผู้ที่มาจะได้ยินเสียงกระจับปี่ ซอปี่ พากย์มโหรี เสียงดนตรีที่ไพเราะ เสนาะหู ระรื่นใจ ขับกล่อมคล้ายกับอยู่ในโรงละครในวังนั่นเอง นี่คือเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมา


เมืองโบราณดงละคร เปิดให้บริการเข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถไปท่องเที่ยว รับชมเมืองประวัติศาสตร์ได้

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

รวม พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่ สนใจคลิก รวม พิพิธภัณฑ์ในเชียงใหม่

สนับสนุนโดย ufa168bet

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃