แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง สถานที่สำคัญนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นสาถนที่สำคัญอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยีของมนุษย์ เว็บไซต์นี้แสดงหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการทำฟาร์มในภูมิภาคและของการผลิตและการใช้โลหะ โบราณสถานบ้านเชียงที่ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากเนื่องจากมีเครื่องปั้นดินเผาทาสีแดง สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มรดกโลกของไทย

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
เครื่องปั่นที่ถูกค้นพบ

สถานที่สำคัญแห่งนี้นี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509 นับตั้งแต่มีการขุดค้นอย่างกว้างขวางและยังคงศึกษาโดยนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509 นอกจากนี้ยังได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจและเทคนิคการหาคู่แบบเรดิโอเมทริก 

งานวิจัยชิ้นนี้เปิดเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ 1,495 ปีก่อนคริสตกาล และมีหลักฐานเบื้องต้นสำหรับการยึดครองเกษตรกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วยหลักฐานการทำนาข้าว เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่เลี้ยงในบ้าน การผลิตเซรามิก และเทคโนโลยีการทำเครื่องมือทองสัมฤทธิ์ พื้นที่ทั้งหมดของทรัพย์สินคือ 67.36 เฮคเตอร์ ซึ่งขุดได้ประมาณ 0.09% (ณ ปี 2555)

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
ลวดลาย

มีการขุดค้นและจัดแสดงชุดต่างๆ ในบ้านเชียง รวมทั้งหอก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเพชรพลอย และเครื่องมือการเกษตร นอกจากเครื่องมือและวัตถุโบราณที่พบในไซต์แล้ว ยังมีโครงกระดูกอีกหลายชิ้นที่ขุดพบ นอกจากนี้ พบว่าเศษข้าวที่ขุดได้พบว่าผู้ตั้งถิ่นฐานเดิมในพื้นที่เป็นชาวนา

สิ่งของที่ค้นพบทั้งหมดได้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านเชียง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละรายการที่รวบรวมไว้ที่ไซต์ขุดค้น วัตถุเหล่านี้สามารถจัดแสดงสามยุคหลักและ 6 ยุคย่อยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง

ซึ่งการขุดพบสิ่งสำคัยแบบนี้แสดงให้เห็ยว่าในอดีตมรการทำข้าวมาตั้งแต่สมัยไหน ซึ่งกว่าที่จะรวบรวมงานที่สำคัยแต่ละอย่างขึ้นมาได้ต้องใช้ความยากลำบากหลายอย่างอย่างมาก แต่ในปัจจุบันได้ยุติการค้นหาสิ่งของเนื่องจากเขามั่นใจแล้ว่าไม่มีส่งของใด ๆ หลงเหลืออยู่แล้ว หากท่านใดที่ต้องการที่จะเข้าไปที่สถานทีแห่งนี้สามารถเข้าไปได้ชมงานได้ที่จังหวัดอุดรธานี โดยเสียค่าเข้าชมคนละ 150 บาท ต่อคนเท่านั้น ท่านจะได้เห็นส่งของที่มีมาตั้งแต่อดีต

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สนใจคลิก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃 🎃